Onveilige populieren langs A20 worden gekapt

Dit item is verlopen op 28-03-2019.

Gemeente Midden-Delfland heeft een vergunning verleend voor de kap van 100 populieren langs de A20. Deze bomen zijn door een deskundige boomverzorger beoordeeld als onveilig.

Voor de veiligheid van het verkeer dat gebruikmaakt van de A20 is het daarom belangrijk dat deze bomen verwijderd worden voordat het veiligheidsrisico te groot wordt.

Herplanten

In de kapvergunning is als voorwaarde opgenomen er andere bomen en struiken voor in de plaats komen. Rijkswaterstaat moet binnen drie jaar zorgen voor dit herplanten van bomen en struiken. Er is gekozen worden een wat langere herplanttermijn zodat de nieuwe bomen en planten goed aansluiten bij de andere plannen voor dit gebied.

Bezwaar

Tegen het afgeven van de vergunning kan binnen 6 weken bezwaar aangetekend bij het college van B en W van de gemeente Midden-Delfland. Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op www.middendelfland.nl.