Ombouwoperatie Hoekse Lijn van start

Dit item is verlopen op 03-05-2017.

De Hoekse Lijn wordt omgebouwd en geschikt gemaakt voor metroverkeer. Op 1 april 2017 is de grote en intensieve ombouwperiode gestart.

De komende maanden staat de Hoekse Lijn volledig in het teken van bouwen (april, mei en juni), testen (juli) en proefrijden (augustus). De grote ombouwperiode moet in september 2017 gereed zijn. 

Modernisering

Er komen nieuwe stations, bestaande stations worden gemoderniseerd en de perronhoogte wordt aangepast ​zodat een gelijkvloerse instap met het metrovoertuig ontstaat. Op alle stations van de nieuwe Hoekse Lijn komen metropoortjes, camera’s en OV-chipkaartapparatuur.

Verlenging naar Hoek van Holland Strand 

Verder wordt er gewerkt aan het spoor en aan de spoorbeveiliging. In september rijdt de Hoekse Lijn als metrolijn B tot tijdelijk station Hoek van Holland Haven. De verlenging naar het nieuwe station Hoek van Holland Strand volgt later.

​Stations

De stations Schiedam Nieuwland, Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum, Vlaardingen West, Maassluis Centrum, Maassluis West en Hoek van Holland Haven worden omgebouwd. Station Steendijkpolder in Maassluis wordt nieuw gebouwd.

Schiedam Nieuwland

Schiedam Nieuwland en Hoek van Holland Haven krijgen tijdelijke metrostations. De bouw van metrostation Schiedam Nieuwland kan niet in vijf maanden gebeuren. Na 1 september 2017 volgt de afbouw van dit station. Begin 2018 moet metrostation Schiedam Nieuwland helemaal klaar zijn.

Hoek van Holland Haven

Het nieuwe metrostation Hoek van Holland Haven is onderdeel van de verlenging, net als het nieuwe station Hoek van Holland Strand. De verlenging tot letterlijk op het strand van Hoek van Holland moet in 2019 klaar zijn.

Aanpassen bruggen

Een bijzondere klus is het aanpassen van de spoorbruggen in Vlaardingen en Maassluis. Uniek in het metrotracé is straks de metropassage van deze bruggen. In de komende periode wordt de constructie geschikt gemaakt voor het metrosysteem. De bruggen worden onder andere voorzien van bovenleiding.

Scheepvaartverkeer

Tijdens de ombouwperiode zijn de bruggen beperkt bedienbaar. Scheepvaartverkeer dat gebruik maakt van de brug van Maassluis is van 8 tot 18 april 2017 gestremd.

Goederenvervoer

Op de Hoekse Lijn vindt van oudsher goederenvervoer plaats ten behoeve van enkele bedrijven die erlangs zijn gevestigd. Na de ombouw blijft dit mogelijk tot Vlaardingen Vulcaanhaven. Het goederenvervoer zal uitsluitend buiten de spitsuren plaatsvinden. ProRail bouwt in de ombouwperiode aan het goederenoverdracht-spoor dat even voorbij de Parkweg in Schiedam aansluit op het metronet.

Bouw- en verkeershinder

In de eerste drie maanden vinden de grote bouwactiviteiten plaats. Omwonenden en weggebruikers moeten rekening houden met geluids- en verkeershinder. De bouwperiode wordt zo kort mogelijk gehouden, maar het werk is wel intensief. De aannemer zal zo veel mogelijk overdag werken, maar enige uitloop naar de avond, en soms de nacht, is onvermijdelijk. Ook is er hinder op de bestaande overwegen. Deze zijn zo nu en dan afgesloten.

Vervangende bus

Gedurende de ombouwperiode zet de RET langs de route Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vervangend busvervoer in.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website www.hoekselijn.mrdh.nl.