Ombouw van de Hoekse Lijn is pas in februari 2018 klaar

Dit item is verlopen op 09-08-2017.
Logo Hoekse Lijn Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Door verschillende tegenvallers duurt de ombouw van de Hoekse Lijn langer dan verwacht. Het projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam zegt in haar nieuwe planning dat alle reizigers vanaf februari 2018 snel en veilig tussen Rotterdam en Hoek van Holland Haven kunnen reizen.

Betrokken partijen betreuren de vertraging en de gevolgen die deze heeft voor reizigers, bewoners en andere belanghebbenden.

Onverwachte tegenvallers

Voor de ombouw van het 23 kilometer lange traject dat vier gemeenten doorkruist, is afgelopen maanden hard gewerkt om de strakke planning van vijf maanden voor de daadwerkelijke ombouwwerkzaamheden te halen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn echter enkele onverwachte tegenvallers opgetreden, enerzijds in de ondergrond en anderzijds in het spoorbeveiligingssysteem.

Bodemvervuiling en asbest

Zo werd in de grond meer bodemvervuiling en asbest dan verwacht aangetroffen en werden er, ondanks onderzoek vooraf, oude en deels in gebruik zijnde kabels en leidingen van andere partijen aangetroffen. Deze moesten eerst worden verwijderd of verlegd.

Softwaretesten

Daarnaast is er een vertraging in de ontwikkeling van de spoorbeveiligingssoftware en vielen de eerste softwaretesten tegen. Hierdoor is de beveiliging niet op tijd klaar.

Veiligheid voorop

Als gevolg van de vertraagde oplevering van de beveiligingssoftware is ook de benodigde documentatie hiervan vertraagd. Deze documentatie is nodig voor de indienststellingsvergunning. De indienststellingvergunning wordt uiteindelijk verleend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), als verklaring dat de lijn veilig en betrouwbaar in gebruik kan worden genomen. Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop bij de oplevering van de Hoekse Lijn en worden op dit gebied geen concessies gedaan.

Prioriteit

De hoogste prioriteit gaat deze zomer uit naar het zo snel mogelijk afronden van de ombouw, zodat bewoners langs de lijn vanaf september geen overlast meer ervaren van de werkzaamheden. Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent de nieuwe planning dat zij tot in februari 2018 zijn aangewezen op het vervangend busvervoer.

Extra spitsritten

Om de overlast voor reizigers zoveel mogelijk te beperken en het vervangend vervoer verder te optimaliseren, start de RET na de zomer met een proef waarbij tijdens doordeweeks extra spitsritten worden ingezet tussen Vlaardingen Centrum en Schiedam Centrum. Daarnaast zet de RET de komende maanden verschillende sympathieke winacties in.

Exacte datum

De bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit MRDH heeft de nieuwe planning goedgekeurd. Op basis van een second opinion zal er in het najaar een meer exacte datum in februari 2018 bekend worden.

Meer informatie

Meer informatie over de ombouw van de Hoekse Lijn is te vinden via de website http://hoekselijn.mrdh.nl.