Nieuwe regionale verordening woonruimteverdeling

Logo SvWrR

In alle 14 gemeenten van de regio Rotterdam is vóór 1 juli 2020 de nieuwe verordening voor woonruimtebemiddeling vastgesteld. Voor wie een woning zoekt in de sociale huursector gelden in alle gemeenten ook voor de komende 4 jaar weer vergelijkbare regels om kans te maken op een vrijkomende corporatiewoning.

In de afgelopen 12 maanden zijn de regels van de oude verordening uit 2015 geëvalueerd en op een paar punten verbetert of verduidelijkt.

Verdeelsysteem

Er zijn een aantal verbeteringen in het woonruimte verdeelsysteem: zo is er nu de mogelijkheid om bij herhuisvestingsurgentie ook naar een niet-gelijkwaardig woningtype te zoeken indien dat voor de woningzoekende beter geschikt is en zonder daardoor 'wooncarrière' te maken. Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar op leeftijd in een ruime eengezinswoning met trappen dat nu meer heeft aan een kleiner, modern appartement.

Duidelijker definities

Ook zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd die volgen vanuit wetgeving of onduidelijkheid voorkomen. Zo zijn er duidelijker definities vastgesteld, bij het aantal kamers tellen alleen slaapkamers, er is er meer ruimte en tijd voor experimenten, er is een betere indeling van de urgentieregio's, er is afgesproken vaker het toepassen van lokale bindingseisen te checken en de toewijzing van woonwagenstandplaatsen past nu ook binnen de verordening. 

Inspraak

Sinds de zomer van 2019 is gesproken met regio, gemeenten, urgentiemedewerkers, Maaskoepel, WoonnetRijnmond en woningcorporaties. Ook zijn in november 2019 drie raadsinformatiebijeenkomsten gehouden waar raadsleden uit de 14 gemeenten zijn bijgepraat. Deze informatieronde maakte het mogelijk om via de inspraakprocedure snel tot een aan de ingediende zienswijze aangepaste verordening te komen.

Schaarste eerlijk verdelen

Sjoerd Kuiper, wethouder van Maassluis, was vanuit het regionale bestuur verantwoordelijk voor de nieuwe verordening. Projectleider Wouter Schepers van RIGO en Annemarieke van Ettinger-van Herk, directeur van Maaskoepel, verzorgden de presentaties over de voorgestelde aanpassingen. Kuiper: "Op die bijeenkomsten merk je goed waar in de verschillende gemeenteraden de accenten worden gelegd. Het ging vaak over voorrang voor lokale woningzoekenden, of over de mismatch tussen het aanbod en de vraag waardoor senioren, jongeren of startende gezinnen onvoldoende keus hebben en geen kans maken. En ook vaak over urgente woningzoekenden die op stel en sprong een andere woning nodig hebben. De nieuwe regels zijn en blijven een manier om de schaarste eerlijk te verdelen, dat heb ik er altijd bij verteld. Alleen voldoende nieuwbouw, met een goed deel sociaal erbij, gaat de schaarste kleiner maken."

Meer aandacht voor bouwen

De voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, Jan Willem Mijnans, tevens wethouder Wonen van Nissewaard, beaamt dat: "Schaarste los je niet op met toewijzingsregels. Daarvoor moet je bouwen en daarover hebben we ruim een jaar geleden al een akkoord gesloten in deze regio."
Ook de directeur van Maaskoepel, Annemarieke van Ettinger-van Herk pleit voor meer aandacht voor bouwen maar is blij dat de regels voor de woonruimtebemiddeling geactualiseerd zijn: "We zijn er trots op, dat afspraken die 5 jaar geleden gemaakt zijn nog zo goed functioneren. Het was nodig om een aantal regels aan te scherpen. Deze aanpassingen maken het mogelijk om de schaarste eerlijker te verdelen. Hiermee is 'het toewijzen', dit noemen we trouwens liever bemiddelen dan toewijzen, inzichtelijk voor woningzoekenden en corporaties.” 

Inschrijvingen in WoonnetRijnmond blijven ook onder de nieuwe verordening gewoon geldig.