Met elkaar, voor elkaar! - resultaten bewonersavonden

Dit item is verlopen op 10-09-2019.

Wat is uw ideale woning? Hoe moet de buurt er uitzien? Welke voorzieningen wilt u in de buurt hebben? Wat denkt u nodig te hebben op het gebied van mobiliteit? Deze vragen werden gesteld aan de 170 ouderen die de bewonersavonden over woonservicezones hebben bijgewoond.

De antwoorden, reacties en de gesprekken aan de tafels zijn verwerkt in het informatieblad 'Met elkaar, voor elkaar!'. Benieuwd naar deze resultaten? Download het informatieblad hieronder.

Aan de slag

De gemeente gaat met de informatie aan de slag. Sommige dingen kunnen direct worden uitgevoerd, andere inzichten worden gebruikt als nieuwe bouwplannen worden gemaakt of een wijk opnieuw wordt ingericht. Maasdelta is bijvoorbeeld al begonnen met het inventariseren van de toegankelijkheid van een aantal wooncomplexen en de woningen daarin. In het woongebouw Zonneburcht is Argos gestart met een gecombineerde vorm van wonen, dagbesteding en zorg. En om meer mogelijkheden tot ontmoeten te bieden heeft de gemeente een duofiets beschikbaar gesteld aan Driemaashave.

Download