Medewerkers Stroomopwaarts aan de slag bij gemeente Maassluis

Dit item is verlopen op 03-10-2018.

Bij Stadsbedrijf van gemeente Maassluis zijn 3 september 2018 een aantal nieuwe medewerkers, gedetacheerd vanuit Stroomopwaarts, aan het werk gegaan. Wethouder Voskamp heette deze medewerkers persoonlijk welkom en overhandigde hen de werkshirts van de gemeente.

Stadsbedrijf van de gemeente Maassluis biedt ook werkgelegenheid aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Eerder als prikploeg

De nieuwe werknemers worden vanuit Stroomopwaarts binnen Stadsbedrijf gedetacheerd. Eerder was deze groep al vanuit Stroomopwaarts als prikploeg aan het werk. Nu zij gedetacheerd binnen de gemeente aan de slag gaan, worden zij volledig binnen Stadsbedrijf opgenomen.

Zorgen voor de mensen van de stad

De gemeente wil voor haar stad zorgen. Stadsbedrijf doet dat door haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. Tegelijkertijd zorgt de gemeente ook voor de mensen van de stad. Door werk bereikbaar te maken en door mensen op te leiden voor dat werk.

Dubbel zoveel afval ingezameld

Met deze medewerkers snijdt het mes aan twee kanten. De stad wordt schoner en er is werk voor mensen die wat hulp nodig hebben om een plekje op de arbeidsmarkt te verwerven. En het mooiste is: het werkt! Op de eerste dag dat de wagens zijn uitgerukt, werd er al dubbel zoveel afval ingezameld.

Zwerfafval opruimen

De gedetacheerde medewerkers gaan zwerfafval in de stad opruimen. Dit doen zij met behulp van de elektrische afvalwagens die in juli in gebruik zijn genomen.

Schonere stad

Met de nieuwe afvalwagens en de inhuur van medewerkers van Stroomopwaarts investeert de gemeente in een schonere stad en de samenwerking met regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts.