Maassluizers werken met sportformateur aan lokaal sportakkoord

Dit item is verlopen op 08-01-2020.

De energie spatte er maandagavond 25 november 2019 vanaf. Zo'n 80 mensen van sportclubs, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde Maassluizers kwamen bij elkaar om een eerste aanzet te geven voor een lokaal sportakkoord 2020 en 2021.

Na een interview met wethouder Gerard van der Wees en het voorstellen van sportformateur Steef van den Boom had dagvoorzitter Etienne Verhoeff een aantal prikkelende vragen voor de aanwezigen. Op die manier konden zij hun eerste ideeën kenbaar maken en werden de kansen en uitdagingen in kaart gebracht.

Grote betrokkenheid

Wethouder Gerard van der Wees is blij met de grote opkomst en betrokkenheid: "Sport biedt alleen maar kansen! Voor verbinding, voor gezondheid en voor jong tot oud." Sportformateur Steef van den Boom is ook enthousiast en gaat direct aan de slag met informatie die de sportclubs, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde Maassluizers maandag naar voren brachten.

Vervolg

De komende tijd gaat hij in de stad 'op de koffie' bij deze betrokkenen om concrete acties te bespreken. Tijdens vervolgbijeenkomsten in januari en februari 2020 wordt weer gezamenlijk gewerkt aan het lokaal sportakkoord. De bedoeling is om het sportakkoord in maart te ondertekenen en in april te starten met de uitvoering.

Zes speerpunten

Doel is om de zes speerpunten uit het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar de Maassluise situatie. Voorop staat daarbij dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten. Verder gaat het om een duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en van jong af aan vaardig zijn in bewegen. Topsport wordt gebruikt als inspiratiebron om deze doelen te bereiken.

Meer informatie

Meer algemene informatie over het sportakkoord is te vinden op de website www.allesoversport.nl/sportakkoord. Een afspraak maken met sportformateur Steef van den Boom kan via sportloket@maassluis.nl.

Fotobijschrift: Zo’n 80 aanwezigen gaven een eerste aanzet voor een lokaal sportakkoord (Foto: Peter Farla).