Maassluizers kunnen aansluiten bij Energie Collectief Waterweg

Dit item is verlopen op 28-01-2020.

Hans Hendriks, Henk van Woerden, Leo Coenen en Huib Blokland uit Maassluis zijn enige tijd geleden Energie Collectief Waterweg gestart. Wie belangstelling heeft voor deze coƶperatieve vereniging is van harte welkom bij de informatieavond op woensdag 15 januari 2020.

Deze informatieavond is vanaf 19.30 uur in het clubhuis van tennisvereniging Evergreen aan de Dr. Albert Schweitzerdreef 437 in Maassluis (het clubhuis ligt achter de speelhal). Energie Collectief Waterweg vertelt tijdens de informatieavond over de stand van zaken en aan welke toekomstige activiteiten leden kunnen deelnemen. Wat je doet telt!

Wat wil het Energie Collectief?

Energie Collectief Waterweg wil duurzame ontwikkelingen in de samenleving aanjagen. Het gaat dan met name om lokale projecten waarbij zon- en windenergie worden opgewekt.

Meedoen en investeren

De initiatiefnemers vertellen dat zij bij de gemeente Maassluis hebben gepolst of er interesse was voor een lokaal energiecollectief. "De gemeente stond hier positief tegenover. Met hun steun hebben we de eerste stappen kunnen zetten. Ons doel is om projecten op te zetten waar bewoners uit het gebied langs de Waterweg aan kunnen meedoen en in investeren." Energie Collectief Waterweg denkt daarbij aan het aanleggen van zonnedaken en het op termijn investeren in een nieuw te bouwen windturbine op de landtong van Rozenburg.

Zonnedaken

Het Energie Collectief Waterweg is in afwachting van het onderzoek dat de gemeente uitvoert naar de gemeentelijke daken die in Maassluis beschikbaar zijn om zonnedaken te realiseren. De initiatiefnemers kijken inmiddels al verder en hebben ondervonden dat het Maassluise grondgebied eigenlijk wat te klein is voor hun plannen. "Voor het aanleggen van zonneparken is bijvoorbeeld geen ruimte meer in Maassluis. Daarom hebben wij besloten ons gebied uit te breiden richting van Hoek van Holland en Vlaardingen. Door samen op te trekken kunnen we samen meer en grotere projecten opzetten."

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.energiecollectiefwaterweg.nl of stuur een e-mail naar info@energiecollectiefwaterweg.nl. Ook als u wilt meedenken.

Doe ook mee want wat je doet telt!

Label wat je doet telt