Maassluise cliënten tevreden over Wmo

Dit item is verlopen op 16-08-2018.

Uit een enquête onder nieuwe en bestaande cliënten blijkt dat mensen die in Maassluis gebruikmaken van de Wmo, hierover dik tevreden zijn. Maassluis scoort met een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 een ruime voldoende.

Wethouder Corine Bronsveld is blij met het rapportcijfer: "Natuurlijk kan het altijd beter, maar ik vind dit heel bemoedigend. We gaan nu kijken hoe we een nog beter resultaat kunnen krijgen."

Cliënt-ervaringsonderzoek

In het voorjaar van 2018 is het cliënt-ervaringsonderzoek Wmo gehouden onder nieuwe en bestaande cliënten van de Wmo in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Hiervoor is gebruikgemaakt van de vragenlijst van de VNG, aangevuld met een aantal extra vragen. De uitkomsten hiervan zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en op www.mvs.incijfers.nl.

Rapportcijfers

De thema’s 'Kwaliteit van ondersteuning' en 'Wat levert de ondersteuning mij op' zijn verbeterd vergeleken met 2017: de rapportcijfers variëren tussen een 7,4 en 8,0. De score op 'Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag' is licht gedaald van 7,6 naar 7,3.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De score voor 'Wist u dat u gebruik kon maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning?' blijft laag. Landelijk is de score op dit onderdeel ook laag. In 2017 kende landelijk 29% van de ondervraagden het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning. Maassluis scoort daar iets boven met 29,7%. Er wordt onderzocht hoe de onafhankelijke cliëntondersteuning beter bekend gemaakt kan worden.

Open antwoorden

De open antwoorden geven een beeld hoe de cliënten de verschillende onderdelen ervaren. Sommige cliënten zeggen dat dat ze heel blij zijn met de hulp die ze ontvangen. Andere cliënten hebben wat minder fijne ervaringen gehad met bijvoorbeeld de wisseling van hulpen in het huishouden of vervanging tijdens ziekte. Al deze opmerkingen worden opgepakt door ROGplus in samenwerking met de accounthouders van ROGplus.