Maassluis werkt samen met Vlaardingen en Schiedam aan betere jeugdhulp

Dit item is verlopen op 03-03-2020.
Logo Gemeente Maassluis

De gemeenteraad van Maassluis heeft op dinsdag 4 februari 2020 ingestemd met het voorstel om samen met Vlaardingen en Schiedam de jeugdhulp anders te organiseren.

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaan nu aan de slag met de voorbereidingen om in 2022 de hulp en zorg aan jeugd te kunnen vernieuwen. Bij de voorbereidingen wordt samengewerkt met onder meer onderwijsinstellingen, huisartsen, wijkteams en jeugdhulpaanbieders.

Regionaal

De drie gemeenten trekken hierbij samen op maar waar dat nodig of beter is, kan ook in groter verband regionaal worden samengewerkt. De kwaliteit van de hulp en ondersteuning voor de inwoners staat daarbij voorop. Daarnaast is het uitgangspunt dat alle inwoners in Maassluis die deze ondersteuning nodig hebben, deze zorg ook moeten krijgen.

Dichtbij

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen, in lijn met de Jeugdwet, de ondersteuning van gezinnen of kinderen zoveel mogelijk dichtbij aanbieden. De gemeenten zien dat dit nog niet goed lukt in de huidige situatie, waarbij veel hulp via een groot samenwerkingsverband van 15 gemeenten wordt aangeboden. Maasluis, Vlaardingen en Schiedam vinden dat zij daardoor te weinig mogelijkheden hebben lokaal goede jeugdhulp aan te bieden met samenwerkingspartners als de wijkteams en het onderwijs.