Maassluis in kaart

Dit item is verlopen op 08-01-2015.
Schermafbeelding 'Maassluis in kaart'

Gemeente Maassluis biedt als aanvulling op de huidige gemeentelijke website het digitaal portaal 'Maassluis in kaart'.

'Geo' staat hierbij voor geografisch en met interactief wordt bedoeld dat u kunt inzoomen op de kaart en van alle objecten informatie kan worden opgevraagd.

Legenda

Op deze website kunt u allerlei interactief kaartmateriaal vinden. In de legenda van Maassluis in Kaart kunt u zien welke gegevens u kunt raadplegen.

Welke informatie beschikbaar?

Op dit moment is de volgende informatie beschikbaar:

  • Gemeentegrenzen, wijken en buurten
  • Postcodekaart
  • BAG (basisregistraties adressen en gebouwen)
  • Voorzieningen: gezondheidszorg, onderwijs en opleidingen, sport en recreatie, cultuur en recreatie, huisvesting, kinderopvang en veiligheid
  • Welzijn en Maatschappij: Amnesty International, dak en thuislozen/begeleid wonen/ Budgethulp, EHBO, Lionsclub, Maatschappelijke Dienstverlening, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, Vrouwenvereniging en Wereldwinkel
  • Religie en Levensbeschouwing: christelijk, islamitisch en theosofisch
  • Begraafplaats
  • Afvalinzameling: grofvuil, minicontainers, oud papier en containers
  • Strooiplan en -routes

Nog niet voor tablet en smartphone

U kunt het portaal op elke computer raadplegen. In afwachting van een nieuwe versie is de huidige versie helaas nog niet helemaal geschikt voor gebruik op een tablet en smartphone.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over het geo-portaal 'Maassluis in kaart' en de getoonde informatie kunt u een e-mailbericht sturen naar webredactie@maassluis.nl onder vermelding van 'Maassluis in Kaart'.