Maassluis houdt ook voor 2019 de lokale lasten onder controle

Dit item is verlopen op 26-02-2019.

De gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2019 wordt per post of naar uw inbox van MijnOverheid verzonden. In deze belastingaanslag is ook de WOZ-beschikking 2019 verwerkt.

Een woningeigenaar betaalt in 2019, ten opzichte van 2018, gemiddeld 2% meer OZB. De afvalstoffenheffing stijgt met 9% om de gestegen kosten van de afvalinzameling te kunnen dekken.Het tarief van de rioolheffing blijft echter gelijk aan 2018, te weten 174,00 euro per aansluiting.

Rekenvoorbeeld

Concreet betekent dit dat een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van 185.000 euro in 2019 circa 34,71 euro duurder uit is dan in 2018. Een huurder betaalt 25,20 euro (eenpersoonshuishouden) respectievelijk 29,40 euro (meerpersoonshuishouden) meer dan in 2018.

Belastingpagina 2019

Lees alle informatie over de gemeentelijke belastingen en de nieuwe WOZ-waarde 2019 op de Belastingpagina's 2019. Deze speciale Gemeente-Info pagina's verschenen donderdag 31 januari 2019 in de Maassluise Courant/De Schakel en zijn hieronder te downloaden. Informatie vindt u ook op deze website bij het Digitaal Loket onder WOZ / Belastingen.