Maassluis houdt ook voor 2018 de lokale lasten onder controle

Dit item is verlopen op 21-02-2018.
Foto van een Maassluise belastingenvelop

De gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2018 wordt binnenkort per post of digitaal naar uw inbox van Mijn Overheid verzonden. In deze belastingaanslag is ook de WOZ-beschikking 2018 verwerkt.

Maassluis houdt ook voor 2018 de lokale lasten onder controle. In 2018 betaalt een woningeigenaar, ten opzichte van 2017, gemiddeld 3,3% meer OZB. De afvalstoffenheffing stijgt met 7% om de gestegen kosten van de afvalinzameling te kunnen dekken. Het tarief van de rioolheffing blijft echter gelijk aan 2017, te weten 174,00 euro per aansluiting.

Verschillen in euro's

Concreet betekent dit dat een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van 184.000 euro in 2018 ongeveer 29,00 euro duurder uit is dan in 2017. Een huurder betaalt 18,00 euro (eenpersoonshuishouden) respectievelijk 21,00 euro (meerpersoonshuishouden) meer dan in 2017.

Belastingpagina 2018

Lees alle informatie over de gemeentelijke belastingen en de nieuwe WOZ-waarde 2018 op de Belastingpagina 2018. Deze speciale Gemeente-Info pagina verscheen donderdag 25 januari 2018 in de Maassluise Courant/De Schakel en is hieronder te downloaden. Informatie vindt u ook op deze website bij het Digitaal Loket onder WOZ / Belastingen.

Download