Leerwerkstage opstap naar betaald werk

Dit item is verlopen op 18-02-2020.

Wethouder Sjoerd Kuiper (werk en inkomen) feliciteerde donderdag 9 januari 2020 Gijs van der Tas en Van Dijk Maasland: Gijs is een van de eerste kandidaten die van een leerwerkstage van 6 maanden doorstroomt naar een betaalde baan.

Het is een succesvol voorbeeld van een project leerwerkstages dat Stroomopwaarts voor de gemeente Maassluis uitvoert om de doorstroming naar werk te bevorderen voor mensen die dat niet op eigen kracht lukt. De gemeente Maassluis heeft daarmee in opdracht van de gemeenteraad een extra route opgezet om mensen vanuit een uitkering naar sociale activering, werkervaring en uiteindelijk betaald werk te leiden.

Goede match

De gemeente Maassluis zet de nieuwe leerwerkstages in om zo meer mensen vanuit een uitkering aan het werk te krijgen. Zo helpt Stroomopwaarts Maassluizers naar leerwerkstages bij werkgevers en krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om met een goede begeleiding kennis te maken met een nieuwe werkplek. De eerste leerwerkstages laten zien dat de leerwerkstages goed werken als er sprake is van een goede match en goede begeleiding.

Gegroeid in zijn vak

Wethouder Kuiper: "Gijs heeft het hier bij Van Dijk goed gedaan, hij is volgens zijn begeleiders enorm gegroeid in zijn werk. Maar ook Van Dijk verdient een groot compliment. Want dit betrokken bedrijf geeft niet alleen Gijs en anderen een kans, maar laat ook zien dat ze ervaren krachten inzet in de begeleiding en brengt daarmee sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen echt in praktijk."

Meedoen

Wethouder Kuiper roept andere bedrijven in Maassluis en omliggende gemeenten op het voorbeeld van Van Dijk te volgen en zich bij Stroomopwaarts te melden. Kuiper benadrukt dat iedereen in Maassluis een kans verdient om mee te doen in de samenleving. "Wij investeren in projecten waardoor mensen aan het werk kunnen. Dat kan natuurlijk niet zonder de steun van werkgevers die begrijpen dat zij daarbij ook een belangrijke rol hebben en daar naar handelen. Van Dijk Maasland is daar een schitterend voorbeeld van."

Sociaal Ondernemen

Met het project Sociaal Ondernemen moedigt Stroomopwaarts bedrijven aan om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkstage aan te bieden. De bedrijven bieden werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen en leveren zo een bijdrage aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Meer weten? Neem contact op met het Werkgevers Service Punt MVS van Stroomopwaarts via 010-246 5500 of WSP@stroomopwaarts.nl.

Fotobijschrift: Wethouder Sjoerd Kuiper samen met Gijs bij de nieuwe werkgever van Gijs. (Fotograaf: Annette Jansen).