Laatste schone zwanen losgelaten en schoonmaak vervuilde oevers gestart

Dit item is verlopen op 23-08-2018.

De Nieuwe Waterweg raakte op 23 juni vervuild met stookolie door een aanvaring van een tanker met een steiger in de Petroleumhaven. Inmiddels zijn de zwanen die met olie besmeurd raakten, schoongemaakt en weer losgelaten. Ook is een start gemaakt met het schoonmaken van de oevers.

De inspectie van de oevers is onlangs voltooid. Er moest in totaal ongeveer 70 kilometer oever worden onderzocht (Nieuwe Waterweg, Oude Maas en ingang Hartelkanaal).

Lichte verontreiniging

De meeste vervuiling is aan de Zuidoever aangetroffen. Bij Maassluis, en over vrijwel de gehele noordoever, zijn geen of slechts lichte verontreinigingen aangetroffen. Het gaat dan om oliedruppels of een lichte oliefilm op de oever. Inmiddels is een start gemaakt met de schoonmaak van de oevers. Deze werkzaamheden kunnen nog enkele maanden in beslag nemen. De weersomstandigheden hebben de afgelopen periode een gunstige invloed gehad. Door de combinatie van warmte, getij en vaarbewegingen verdwijnt de olie sneller dan verwacht van de oevers.

Afbouw noodhospitaal

Alle zwanen uit de noodopvang zijn inmiddels gewassen en weer losgelaten in de natuur. Enkele zwanen revalideren nog bij de vogelopvang Vogelklas Karel Schot. Rijkswaterstaat is gestart met de afbouw van het noodhospitaal. Ecologen houden de zwanen in het getroffen gebied de komende tijd nog in de gaten. Mochten nog met olie besmeurde zwanen worden aangetroffen dan wordt deze naar vogelopvangcentra in de regio gebracht.