Krachten bundelen in armoedebestrijding

Dit item is verlopen op 01-03-2019.

Onder de titel 'Samen sterk tegen armoede' vond woensdag 30 januari 2019 een besloten bijeenkomst plaats over armoedebestrijding.

Wethouders Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld openden als initiatiefnemers de bijeenkomst. "Het verminderen, verzachten en voorkomen van armoede is een speerpunt van ons beleid. We willen van de mensen die in de praktijk zien waar het nu knelt, vragen om mee te denken. Zodat we ons beleid om armoede te bestrijden effectiever kunnen maken, zodat zo veel mogelijk Maassluizers mee kunnen doen."

Drukbezocht

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst gingen betrokken Maassluizers, waaronder medewerkers van vrijwilligersorganisaties en het wijkteam, onderwijzers, wijkverpleegkundigen, Maasdelta, Stroomopwaarts en de gemeente, samen aan de slag om concrete acties en ideeën uit te werken om armoede te bestrijden.

Hecht netwerk

Tijdens en na de bijeenkomst werden niet alleen veel goede ideeën uitgewisseld, maar werden ook contacten gelegd en aangehaald. Dat hechte netwerk helpt te voorkomen dat Maassluizers die leven in armoede en kampen met problematische schulden, tussen wal en schip terecht komen.

Hartverwarmend

Ruim 80 deelnemers leverden enthousiast een bijdrage aan deze bijeenkomst. Wethouder Corine Bronsveld: "Het was heel bijzonder om de persoonlijke ervaringen te horen van mensen die in de knel zitten. Tegelijkertijd was het hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor een ander en wat er allemaal wordt gedaan om voor elkaar te zorgen."

Aan de slag

Wethouder Sjoerd Kuiper: "We hebben veel ideeën en goede suggesties gehoord en daar gaan we mee aan de slag. Daarnaast is het goed om te zien dat het sociale netwerk in Maassluis sterk en betrokken is en organisaties graag willen samenwerken met de gemeente, in het belang van mensen die in armoede leven."