Koninklijke onderscheiding en Erepenning voor Arnold Keijzer

Dit item is verlopen op 26-06-2018.

De heer A.G.M. (Arnold) Keijzer heeft donderdag 24 mei 2018 uit handen van burgemeester Haan de versierselen die horen bij een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast werd de gemeentelijke Erepenning aan Arnold Keijzer uitgereikt.

De heer Keijzer ontvangt beide onderscheidingen voor zijn uitzonderlijke inzet als wethouder voor de gemeente Maassluis.

20 jaar

De heer A.G.M. Keijzer heeft zich gedurende lange tijd - 20 jaar - als wethouder en locoburgemeester op uitzonderlijke wijze ingezet voor de gemeente Maassluis. De heer Keijzer was gedurende die 20 jaar geen 'gewone wethouder'. Hij heeft zelfs veel meer gedaan dan van een gemiddelde wethouder verwacht mag worden. Het aanzien van de gemeente Maassluis is letterlijk en figuurlijk ingrijpend gewijzigd door zijn wijze van besturen.

Visie en daadkracht

Hele wijken zijn door zijn inzet gesaneerd, dat wil zeggen gesloopt en verbouwd. Ook zijn door zijn inzet nieuwe wijken verrezen. De heer Keijzer was evenwel niet alleen een eminente bouwwethouder. Ook op andere beleidsterreinen laat hij zijn sporen na. De heer Keijzer wist als bestuurder twee wezenlijke zaken te combineren. Hij had visie en daadkracht. Bijzonder daarbij is dat hij in de omgang steeds de menselijke toon aanhield, hij is zeer populair in de stad en hij wordt door vele zakelijke relaties op handen gedragen.

14 april 1998

De heer Keijzer is op 14 april 1998 door de gemeenteraad van Maassluis gekozen tot wethouder; daarvoor was hij geruime tijd steunraadslid voor de PvdA. Vanaf dat moment heeft de heer Keijzer zich onvermoeibaar voor Maassluis en haar inwoners ingezet.

Benaderbaar

De heer Keijzer is als wethouder en locoburgemeester in die 20 jaar werkelijk overal in de stad te vinden geweest: doordeweeks en in het weekend; 's ochtends, 's middags, 's avonds en soms ook 's nachts. Hij is daardoor zeer benaderbaar voor de Maassluizers: hij loopt en fietst door de stad, is in het weekend langs de sportvelden te vinden en stapt op werkelijk iedereen af om een praatje te maken.

Wonen en ruimtelijke ordening

In die 20 jaar heeft de heer Keijzer in zijn portefeuille vele onderwerpen behartigd. Wonen en ruimtelijke ordening is daarbij de rode draad geweest. Hierbij zocht hij nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met name door zijn visie zijn er diverse grote projecten tot stand gekomen.

Wilgenrijk

Een recent aansprekend voorbeeld is Wilgenrijk, waarbij de Dijkpolder wordt ontwikkeld tot een veelzijdige groene landelijke woonwijk van 1750 woningen in allerlei prijsklassen. Het is mede dankzij zijn inzet geweest dat deze woonwijk in de Dijkpolder tot stand komt. De eerste paal van Wilgenrijk is geslagen in maart 2015.

Lely Agri Groep

Deze wijk trekt nieuwe jonge gezinnen naar Maassluis, in combinatie met behoud van werkgelegenheid van meer dan zevenhonderd lokale banen van de internationaal gevestigde Lely Agri Groep. Zonder de heer Keijzer was deze enorme werkgelegenheid voor Maassluis en Zuid-Holland verloren gegaan.

Onderwijs, Overheid en Ondernemers

Bovendien is de heer Keijzer ook intensief betrokken als verbindende kracht in de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Ondernemers in de stad en de regio. Het initiatief van Lely om techniek-workshops voor basisscholen te organiseren, is er mede gekomen door de nadrukkelijke inzet van de heer Keijzer. Dit is een belangrijke stimulans om technische vaardigheden bij de jeugd te promoten om zo technische basiskennis voor Nederland te behouden.

Burgemeesterswijk

Een ander belangrijk groot project is de Burgemeesterswijk. Deze wijk, voorheen met zo’n 1.300 flatwoningen aan de westkant van Maassluis, heeft mede onder zijn leiding een grondige opknapbeurt ondergaan. Inmiddels hebben zo’n 1000 woningen plaatsgemaakt voor gevarieerde nieuwbouw.

Vrijheidspark

Ook is een deel van de bestaande woningen gerenoveerd. Daarnaast zijn de openbare ruimte, het groen en de wegen opnieuw ingericht. Zo is centraal in de wijk het Vrijheidspark aangelegd, waarin jong en oud voldoende ruimte krijgen om te ontspannen.

Andere grote projecten

Andere voorbeelden van grote projecten zijn Het Balkon, een unieke nieuwe woonwijk aan de Nieuwe Waterweg, en de Sluispolder-West.

De Vloot

Bijzondere vermelding verdient zijn inzet, in samenwerking met 10 maatschappelijke partners, voor het woonzorgcomplex De Vloot. Anticiperend op de bezuinigingen en veranderingen in de zorg en welzijn en de trend om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, zijn in dit complex verscheidene partijen in de keten wonen-zorg-welzijn bijeengebracht.

Woonservicezone

Zij werken nu samen om de juiste woonvorm en bijbehorende zorg aan sociale doelgroepen te kunnen bieden. De Vloot maakt onderdeel uit van de zogeheten woonservicezone,  een wijk die zo is ingericht dat alle bewoners, ook de bewoners met een beperking, er onbezorgd kunnen wonen. Dit concept is vernieuwend voor Nederland.

Maasdelta

Bijzondere aandacht in al deze projecten had de heer Keijzer voor alle huishoudens die aangewezen waren op sociale huurwoningen en voorzieningen. In constructieve onderhandelingen met woningcorporatie Maasdelta konden deze woningen en voorzieningen worden gerealiseerd.

Historische binnenstad

De heer Keijzer is ook een belangrijke voortrekker geweest in de revitalisering van de historische binnenstad van Maassluis waarbij 5 miljoen euro werd verkregen van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. In het jubileumjaar 2014, toen Maassluis vierhonderd jaar zelfstandigheid vierde, zijn de laatste werkzaamheden afgerond. De binnenstad is een echte parel geworden.

Excellent en geliefd

Kortom: de heer Keijzer is een excellente en geliefde wethouder voor Maassluis geweest, met oog voor grote, maar juist ook voor kleine zaken. Hierbij heeft hij het belang van de inwoners van Maassluis altijd met een enorme inzet gediend en zich meer dan verdienstelijk gedragen ten opzichte van de gemeente.