Jongerenmedaille der Gemeente voor afscheidnemende Jeugdambassadeurs

Dit item is verlopen op 18-07-2018.

Locoburgemeester Fred Voskamp heeft dinsdag 12 juni 2018 de Jongerenmedaille der Gemeente uitgereikt aan 20 Jeugdambassadeurs. Deze Jeugdambassadeurs namen dinsdag afscheid.

De Jeugdambassadeurs vertegenwoordigen kinderen van hun school en uit hun eigen buurt en vormen samen de Raad van Jeugdambassadeurs. Zij zijn gekozen op hun school en beëdigd door de burgemeester.

Zaken die kinderen aangaan

De Jeugdambassadeurs komen elke drie weken in het stadhuis bijeen. Er worden tijdens de vergaderingen zaken besproken die de kinderen aangaan en waarop plannen worden gemaakt en vervolgens actie wordt ondernomen.

Preventieve jeugdbeleid

Kinder- en jongerenparticipatie is een belangrijk speerpunt binnen het preventieve jeugdbeleid van de gemeente Maassluis. Met het gedachtegoed van de kinderen kan Maassluis een beleid maken: niet óver kinderen maar sámen met kinderen. Participatie stimuleert kinderen en jongeren op te groeien tot zelfstandige en mondige burgers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Onderwerpen die in de wijk spelen

Samen met deze gekozen kinderen wil de gemeente een bijdrage leveren om kinderen op jeugdige leeftijd te laten beseffen dat zij rechten en plichten hebben en deze bespreekbaar kunnen maken. Zo worden kinderen, samen met hun ouders en andere opvoeders, betrokken bij verschillende onderwerpen die in de wijk spelen. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, de speelruimte, natuur en milieu, sportbeleid en omgang en sfeer in de wijk.

Voorbeeld voor de Maassluise jeugd

De Jeugdambassadeurs hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kinder- en jongerenparticipatie binnen de gemeente Maassluis en vormen een voorbeeld voor de Maassluise jeugd. Door deze inspanningen heeft het gemeentebestuur van Maassluis besloten hen te onderscheiden met de Jongerenmedaille der Gemeente.

Jongerenmedaille der Gemeente

De Jongerenmedaille der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.