Informatiepunt voor Poolse werknemers

Dit item is verlopen op 20-05-2014.
Foto van medewerkers van het Pools informatiepunt

Het aantal Poolse werknemers dat in Maassluis komt wonen is gestegen. De gemeente hecht er belang aan om deze nieuwe inwoners van Maassluis goed te informeren over uiteenlopende onderwerpen, zoals inschrijving bij de gemeente in de basisregistratie personen en over huisvesting.

Het is een goede zaak dat het belang van goede informatieverstrekking ook door in Maassluis wonende Polen wordt onderkend.

Katja Cylwik

Mevrouw Katja Cylwik, zelf van Poolse afkomst en de eigenaar van een winkel in Poolse levensmiddelen en artikelen, is goed op de hoogte van de behoefte aan informatie onder Poolse werknemers. Om in deze behoefte te voorzien, heeft ze een deel van haar winkel met subsidie van de gemeente ingericht als een informatiepunt.

Samenwerking

Bij het informatiepunt is -ook in het Pools- informatie beschikbaar over diverse onderwerpen. Daarnaast kunnen Poolse werknemers doorverwezen worden naar de gemeentelijke diensten. Om dit in goede banen te leiden, werkt mevrouw Cylwik samen met de gemeente.

Contact met Poolse werknemers

Mevrouw Cylwik staat ook open voor initiatieven van Nederlandse inwoners die via haar in contact willen komen met Poolse werknemers.

Opening

Het Poolse informatiepunt (Mesdaglaan 247) in Maassluis wordt op 1 mei 2014 om 10.30 uur officieel geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom.