Informatieavonden over nieuwbouw Vlietlocatie

Dit item is verlopen op 26-02-2019.

In De Drukkerij zijn twee informatiebijeenkomsten gehouden over de nieuwbouwplannen voor de Vlietlocatie. Op de plek waar nu nog wooncomplex De Vliet staat, komen nieuwe woningen en is een grote winkel als publiektrekker gepland.

Op deze manier blijft het Stadshart van Maassluis in de toekomst aantrekkelijk om er te wonen en te winkelen.

Omwonenden

Op 17 januari 2019 wisselden vertegenwoordigers van de gemeente, projectontwikkelaar ABB en ongeveer 30 omwonenden informatie en ideeën uit over de gemaakte plannen voor de Vlietlocatie. Het nieuwe plan 'Puur! Maassluis', de openbare inrichting, de verkeers- en parkeersituatie en de voortgang van de plannen werden besproken en getoond op grote panelen.

Ondernemers

Op maandag 21 januari 2019 was er een goedbezochte informatieavond voor ondernemers. Na een toelichting over de voorgeschiedenis en de stand van zaken werd door de gemeente en ontwikkelaar ingegaan op de verdere uitwerking van de plannen. Aan drie thematafels spraken gemeente en ontwikkelaar met omwonenden en ondernemers over het uitwerken, parkeren en de bevoorrading (laden & lossen). Met de opmerkingen en ideeën van de binnenstadondernemers wordt het plan voor de Vlietlocatie verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Parkeren

De aanwezige ondernemers hadden de veel vragen en opmerkingen over de parkeersituatie in het Stadshart. Met tekeningen en tabellen presenteerden medewerkers van de gemeente en externe deskundigen waar er parkeerruimte in de plannen is voorzien. Op dit moment zijn er in het gebied 210 parkeerplaatsen. In de toekomst worden dat er 257. Het aantal parkeerplaatsen aan de Anne de Vriesstraat en Arthur van Schendelstraat wordt fors groter.

RK-kerk locatie

Wethouder Kuiper (Bouwen, wonen en ruimtelijke ordening) nam de zorgen bij de ondernemers weg dat de parkeerruimte bij de Schuurkerk helemaal zou verdwijnen. "In het coalitieakkoord staat heel helder dat we een positieve impuls willen geven aan de binnenstad, ook door het tijdelijke parkeerterrein op de voormalige RK-kerk locatie slechts beperkt te bebouwen. Zo blijft het terrein behouden voor parkeren en evenementen. Het terrein willen we groen inrichten en laten aansluiten bij het openbaar gebied in de binnenstad en zorgen voor zicht op de Schuurkerk."

Vervolg

De ondernemers krijgen een verslag van de avond met alle vragen en antwoorden erin verwerkt. Binnenkort wordt de raad bijgepraat en wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Wethouder Gerard van der Wees (Economie) is blij met alle opmerkingen: "Dit is concrete informatie waarmee wij meteen aan de slag kunnen. We willen nog voor de zomer het plan voorleggen aan de raad."