Informatieavond Vlietlocatie binnenstad Maassluis goed bezocht

Dit item is verlopen op 13-06-2017.

Gemeente Maassluis, Maasdelta en ontwikkelende bouwer ABB Bouwgroep hebben woensdag 10 mei 2017 een toelichting gegeven op de plannen voor de Vlietlocatie. Dit is het gebied waar nu wooncomplex De Vliet staat en het Boogertplein daarachter.

De informatiebijeenkomst werd door ongeveer 80 mensen bezocht, zowel bewoners als ondernemers van de binnenstad. In een goede sfeer zijn vele vragen over het plan gesteld en beantwoord. Al zijn er nog diverse zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Volgens planning start de sloop/nieuwbouw in 2020.

Aanmelden vervolgbijeenkomsten

De gemeenteraad is op dinsdag 9 mei 2017 over de plannen geïnformeerd. De besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Als de gemeenteraad instemt met het plan, houdt ABB vervolgbijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website www.puur-maassluis.nl.

Supermarkt

In het plan is een supermarkt opgenomen die ervoor moet zorgen dat het winkelaanbod in de binnenstad als geheel beter gaat functioneren. Daarnaast worden een beperkt aantal winkelruimtes en een variatie aan woningtypen toegevoegd.

Uitbreiding aantal parkeerplaatsen

Er komen zowel koopwoningen als sociale huurwoningen. De precieze invulling hiervan wordt de komende tijd uitgewerkt. Verder wordt het aantal parkeerplaatsen in het gebied uitgebreid van 215 naar 243. Zo is er voldoende parkeergelegenheid voor zowel de bewoners, ondernemers als bezoekers van de binnenstad.

Toekomstbestendig

Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 mei gaven vertegenwoordigers van de drie samenwerkende partijen een toelichting op de plannen. Wethouder Arnold Keijzer, portefeuillehouder gemeente Maassluis, legt uit: "In 2014 heeft de gemeenteraad het Richtinggevend Kader voor Sluispolder-West en de Vlietlocatie vastgesteld. Achter de schermen zijn voorbereidende stappen gezet voor de herontwikkeling van de Vlietlocatie. Doelstelling hierbij is een toekomstbestendig, economisch vitaal en leefbaar stadshart."

Sluispolder-West

Frank van der Plas, vestigingsmanager van Maasdelta Maassluis, vult aan: "De nieuwbouwplannen voor de Vlietlocatie passen goed in het beeld van de binnenstad van Maassluis en sluiten aan bij de plannen voor Sluispolder-West, waar nu inmiddels druk gebouwd wordt."

Trots

Erik den Breejen, directeur van ABB: "Wij zijn trots op het uiteindelijke resultaat van de planvorming. Met veel plezier kijken wij terug op het selectieproces waarbij wij een fijne relatie opgebouwd hebben met de gemeente en Maasdelta. Wij kijken er dan ook naar uit dit plan gezamenlijk met hen en de omgeving verder uit te werken!"