Informatieavond over Windpark Landtong Rozenburg op 17 december

Dit item is verlopen op 26-01-2019.

DCMR Milieudienst Rijnmond, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam houden op maandag 17 december 2018 in Maassluis een informatieavond over Windpark Landtong Rozenburg.

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 in het stadhuis aan Koningshoek 93.050. Vooraf aanmelden is niet nodig. Eenzelfde informatieavond vindt dinsdag 18 december 2018 plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de Stadswinkel van Rozenburg aan de Jan van Goyenstraat 1.

Programma

Op het programma staan een presentatie van de stand van zaken van Windpark en een informatiemarkt. Belangrijk onderwerp is de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning met het milieueffectrapport (MER) en ontwerp-watervergunning.

Terinzagelegging

De volledige ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 14 december 2018 tot en met 24 januari 2019 ter inzage. In deze periode kunt u uw mening geven (zienswijze indienen) over het vervangen van de tien bestaande windmolens door negen nieuwe windmolens. Voor twee nieuwe windmolens volgt mogelijk een aparte procedure.

Documenten

De formele documenten zijn vanaf 14 december 2018 digitaal beschikbaar op www.overheid.nl. Daarnaast zijn de documenten vanaf dat moment onder meer in te zien in het stadhuis van de gemeente Maassluis (tijdens kantooruren).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Windpark Landtong Rozenburg, over de informatieavonden, de terinzagelegging en de mogelijkheid een zienswijze in te dienen? Kijk ook op www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg/. Hier is ook een overzicht van eerder gestelde vragen (inclusief antwoorden) te vinden.