Informatieavond over sporters met een vorm van autisme

Dit item is verlopen op 21-09-2017.
Logo Aangepast Sporten MVS

Bij voetbalvereniging VFC aan de Sportlaan 130 in Vlaardingen wordt woensdag 27 september 2017 een informatieavond gehouden over aangepast sporten. Thema is 'sporters met autisme'.

Ook andere verenigingen en organisaties uit deze gemeenten die overwegen om aangepast sporten te gaan aanbieden zijn welkom. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Sporters met beperking

De bijeenkomst is bedoeld voor sportaanbieders uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die leden hebben met autisme. Er sporten veel mensen met een beperking. De vraag is hoe je hier als trainer, vereniging, vrijwilliger of bestuur mee omgaat. Hoe kun je als vereniging ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt? Met of zonder beperking.

Praktische informatie

Tijdens de bijeenkomst gaat het over de do's en don'ts in de omgang met autisme die de organisatie meteen in de praktijk kan brengen. Naast de theorie delen twee leden van voetbalvereniging VFC hun ervaringen met sporters met autisme. Zij vertellen ook welke weg VFC heeft bewandeld om met het gehandicaptenvoetbal te komen waar ze nu zijn.

Aanmelden

De informatieavond is gratis toegankelijk. Voor nadere informatie en aanmelden (voor 20 september 2017) kan contact opgenomen worden met Monica van Houwelingen, beweegcoach aangepast sporten Maassluis, telefoon 06-1074 47 46 of e-mailadres m.vanhouwelingen@vtvzhn.nl.