Informatie over de eigen bijdrage Wmo in 2019

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Logo ROG plus

Voor de meeste hulpmiddelen of ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 is de maximale bijdrage 17,50 euro per periode.

Een periode is vier weken. Voorheen was deze bijdrage gebaseerd op inkomen/vermogen maar dat is nu niet meer het geval. Wie in 2018 geen eigen bijdrage betaalde hoeft dat nu ook niet te doen. Ook meerpersoonshuishoudens onder de AOW leeftijd betalen geen bijdrage meer.

CAK

De rekening voor de eigen bijdrage Wmo ontvangt u van het Centraal Administratiekantoor (CAK). ROGplus geeft aan het CAK door van welke voorzieningen u gebruikmaakt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de rekeningen voor de eigen bijdrage op www.hetcak.nl. Wilt u weten voor welke voorzieningen u wel en voor welke u geen eigen bijdrage betaalt? Kijk dan op de website van ROGplus.