InBlik en bewoners Hagedoorn sluiten wijkdeals met de gemeente

Dit item is verlopen op 15-10-2019.

In Maassluis dragen steeds meer mensen hun steentje bij aan de leefbaarheid in hun eigen buurt. De laagdrempelige formule voor de wijkdeals blijkt succesvol. Bewoners van Hagedoorn en bezoekers van InBlik sloten woensdag 11 september 2019 wijkdeals met de gemeente.

InBlik

Jeugd en jongeren van Welzijn E25 wilden graag een moestuin beginnen op de groenstrook bij InBlik. Voor deze wijkdeal heeft de gemeente de groenstrook zodanig aangepast dat er daadwerkelijk getuinierd kan worden. Er is een hek geplaatst en een pad gemaakt. Deze rolstoelvriendelijke toegang maakt het mogelijk dat ook mensen met een beperking en ouderen bij de activiteiten in de tuin kunnen aansluiten. De jongeren zijn inmiddels vol enthousiasme gestart in hun moestuin.

Wijkdeal Hagedoorn (Fotograaf Annette Jansen)
Bovenste foto: Wijkdeal InBlik (Fotograaf Peter Farla)

Hagedoorn

Het project dat de gemeente bij Hagedoorn heeft uitgevoerd, is eigenlijk omvangrijker dan gebruikelijk is bij een wijkdeal. In nauwe samenwerking met de bewoners is in de afgelopen periode het plein en de speeltuin verfraaid en zijn de parkeermogelijkheden uitgebreid. Als onderdeel van een examenopdracht is gekozen voor natuurlijke toepassingen. Op de parkeerplaats zijn grastegels gebruikt zodat water direct via de grond wordt afgevoerd. Op die manier wordt het riool niet extra belast. De speeltuin heeft een natuurlijke uitstraling gekregen. Houtsnippers zorgen voor de valbeveiliging maar ook voor een goede afvoer van regenwater. De gemeente heeft verder een bijenhotel gerealiseerd.

Onderhoud

Wijkdeals zijn initiatieven van bewoners die met buurtgenoten de woonomgeving willen verbeteren en/of opfleuren. Nadat in overleg met de gemeente het plan uitgewerkt is, nemen de bewoners het onderhoud voor hun rekening.

Trots

Doel van de wijkdeals is bewoners bij hun woonomgeving betrekken. Het gezamenlijk optrekken van bewoners en gemeente versterkt de sociale binding en het gevoel van trots op de woonomgeving.

Interesse?

Wie ook een bijdrage aan zijn straat, buurt of wijk wil leveren, kan alle informatie over het sluiten van een wijkdeal lezen op de webpagina www.maassluis.nl/wijkdeal.