Gemeenteraad stemt in met begroting

De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdag 3 november 2020 unaniem ingestemd met de meerjarenbegroting 2021-2024. Maassluis staat er financieel in deze onzekere coronatijden goed voor. 

Wethouder Sjef Evers is tevreden over het debat in de gemeenteraad. "Wij zijn er met z'n allen in geslaagd om een prima begroting te presenteren." Hij is verheugd dat Maassluis, met instemming van de gemeenteraad, blijft investeren in inwoners, de stad en een duurzame toekomst om zo de doelstellingen uit het coalitieakkoord Samen Maassluis te realiseren.

Coronacrisis

Door de gevolgen van de coronacrisis is dat een enorme opgave. En het virus is nog niet weg. De economische en sociale gevolgen zullen nog even aanhouden en ook in 2021 voelbaar zijn. Daar moeten wij ons tegen wapenen.
Tijdens het debat vroegen diverse partijen aandacht voor de gevolgen van corona in de stad. Zo werd het voorstel aangenomen om mondkapjes beschikbaar te stellen voor mensen met een laag inkomen. Ook komt er een corona-noodfonds om verenigingen en ondernemers te ondersteunen die door de crisis in de problemen komen.

Begroting

Bekijk de begroting 2021-2024 of download de: