Gemeentelijke Erespeld voor Lenie van Duijn-Camfferman

Dit item is verlopen op 21-02-2019.

Mevrouw L.G. (Lenie) van Duijn-Camfferman ontving donderdag 24 januari 2019 in het Witte Kerkje de gemeentelijke Erespeld uit handen van burgemeester Haan.

Mevrouw L.G. van Duijn-Camfferman nam afscheid als voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Witte Kerkje Maassluis. Zij ontvangt de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor het Witte Kerkje.

Witte Kerkje 

Op 6 april 2004 is de vereniging Vrienden van het Witte Kerkje opgericht, met mevrouw Van Duijn als voorzitter. In 2004 is verder de Stichting tot Beheer en exploitatie van het Witte Kerkje Maassluis opgericht. In die stichting zaten de toenmalige Woningstichting Maassluis (WSM), de afdeling Maassluis van de Nederlandse Protestanten Bond (de eigenaar van het Witte Kerkje) en de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje. De stichting delegeerde de exploitatie van het gebouw aan de Vrienden.

Cultureel programma

De Vrienden, met mevrouw Van Duijn als voorzitter, zijn dus al vanaf het begin verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het Witte Kerkje. Zo worden de zalen verhuurd en organiseren zij elk winterseizoen een cultureel programma met muziek en lezingen.

Statutenwijziging

In 2014 vond er een statutenwijziging plaats omdat woningcorporaties landelijk gezien geen ruimte meer kregen voor intensieve bestuurlijke betrokkenheid bij maatschappelijke instellingen zoals het Witte Kerkje. Wel heeft woningcorporatie Maasdelta, de rechtsopvolger van de WSM, vastgelegd dat ze jaarlijks een donatie doet voor het onderhoudsfonds. De Stichting tot Beheer en Exploitatie is voortgezet door de Vrienden en de afdeling Maassluis van de Nederlandse Protestantenbond.

Monument

In 2008 is het Witte Kerkje geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. Het bestuur, met mevrouw Van Duijn als boegbeeld, voelt het als zijn taak om zo goed mogelijk voor dit monument uit de wederopbouwtijd te zorgen. Eventuele aanpassingen aan het gebouw en het interieur worden altijd zorgvuldig door haar bekeken: ze mogen geen afbreuk doen aan het ontwerp van architect Van Embden.

Administratie

Daarnaast is mevrouw Van Duijn lid van de Programmacommissie van de Vrienden die de lezingenserie organiseert. Hiervoor wordt geen entree gevraagd. Alle verhuringen en de administratie daarvan vonden plaats via mevrouw Van Duijn.

Gebouw in stand houden

Onder de deskundige en enthousiaste leiding van mevrouw Van Duijn is de Vereniging Vrienden van het Witte Kerkje een begrip geworden bij veel Maassluizers en organisaties op sociaal en cultureel gebied. Haar drijfveer hierbij was het unieke gebouw in stand te houden en geschikt te maken voor diverse gebruikers.

Belangeloze inzet

Om recht te doen aan haar jarenlange belangeloze inzet hield het bestuur van de Vrienden op donderdag 24 januari 2019 een speciale afscheidsbijeenkomst. Amateurhistoricus Joosje van Geest hield een lezing over architect Van Embden, de bouw van het Witte Kerkje en de wederopbouwperiode.

Erespeld der Gemeente

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.