Gemeentelijke Erespeld voor Hans de Bruin

Dit item is verlopen op 14-11-2019.

De heer J.M. (Hans) de Bruin ontving maandag 21 oktober 2019 de gemeentelijke Erespeld uit handen van locoburgemeester Corine Bronsveld-Snoep.

Hans de Bruin heeft afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Maassluis Maritiem. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn bijzondere inzet voor de stad.

Furieade

Sinds 2008 is hij als voorzitter van de Stichting Maassluis Maritiem betrokken bij de organisatie van hét stadspromotiefeest van Maassluis, de Furieade. De Furieade is ooit begonnen als een feest rondom de laatst overgebleven op stoom aangedreven zeesleper de Furie. Een feestje voor de vrijwilligers en hen die betrokken waren bij de restauratie en het behouden blijven van de Furie.

Ieder jaar groter

Ieder jaar werd het een groter feest, zo werden er gastschepen uitgenodigd, een braderie georganiseerd en kwam er een kermis voor de jeugd. De Furieade is uitgegroeid tot hét stadspromotiefeest van Maassluis met ca. 50.000 bezoekers uit de gehele regio, waarbij een programma is samengesteld waarbij aan alle leeftijdsgroepen is gedacht, en de maritieme achtergrond van Maassluis altijd in de basis staat.

Bevlogen en betrokken

De heer De Bruin is een zeer bevlogen en betrokken voorzitter. Hij voert zijn taken binnen het bestuur kundig en met veel enthousiasme uit. De Furieade is onder zijn voorzitterschap uitgegroeid van een evenement van 1 avond en 1 dag tot een 5-daags evenement dat bekend is in de gehele regio. Het zoeken naar sponsoren is binnen het bestuur een gedeelde taak en ook dit neemt de heer De Bruin zeer serieus.

Online communicatie

Ook de online communicatie is naast het voorzitterschap een taak die de heer De Bruin samen met zijn echtgenote met veel passie inzet en uitvoert. Met veel precisie wordt er een communicatieplan opgezet en uitgewerkt, dit heeft tot zichtbare resultaten geleid voor de Furieade in de online media.

Erespeld der Gemeente

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.