Gemeentelijke Erespeld voor Frans van der List

Dit item is verlopen op 10-07-2019.

De heer F. (Frans) van der List heeft woensdag 12 juni 2019 uit handen van burgemeester Edo Haan de gemeentelijke Erespeld ontvangen.

Frans van der List is op 4 mei 1987 in dienst getreden bij de gemeente Maassluis. Bij zijn afscheid op 12 juni 2019, wegens pensioen, is hij 32 jaar in dienst geweest bij de gemeente Maassluis.

Automatisering en digitalisering

Frans van der List is altijd zeer verdienstelijk geweest bij de ontwikkeling van automatisering en digitalisering van de financieel-administratieve gemeentelijke administratie en de belastingen/WOZ administratie. Hij heeft ook altijd leiding gegeven aan grote risicovolle projecten zoals de overgang naar het nieuwe millennium en de invoering van de euro binnen de financiƫle- en belastingadministratie.

Vrijwillige brandweer

Ook heeft hij zich als vrijwilliger voor de Maassluise gemeenschap zeer ingezet. Frans van der List zit al 20 jaar bij de vrijwillige brandweer van Maassluis waarvan vele jaren als chauffeur. Hij heeft als vrijwilliger een tankauto samen met nog vier andere vrijwilligers naar de Hongaarse partnerstad Hatvan gereden.

Lourdes

Daarnaast begeleidt en verzorgt hij al jaren vanuit de Petrus en Paulusparochie ernstig zieken die met de trein Lourdes bezoeken. Ook is hij al vele jaren vrijwilliger als penningmeester bij de Wereldwinkel van Maassluis.

Erespeld der Gemeente

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente Maassluis.