Gemeente werkt met inwoners samen aan bouwplan Spechtstraat

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Aan de Spechtstraat, op de plek van het voormalige schoolgebouw, komen nieuwe woningen. Voor dit plan gaat de gemeente nadrukkelijk met Maassluizers in gesprek.

Deze werkwijze sluit aan op het voornemen van de huidige coalitie ('Samen Maassluis') om als gemeente samen met de Maassluizers te werken aan de (toekomst van de) stad. Maassluis loopt daarmee vooruit op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt en waar de samenwerking met inwoners bij bouwprojecten een belangrijke pijler is.

Meedenken

Voor het woningbouwproject aan de Spechtstraat is vooraf met de Kunst en Cultuuracademie en twee bewonersverenigingen gesproken over de start van het project. De gemeente wil graag dat zoveel mogelijk inwoners meedenken bij het verdere plannenmaken in dit project. Zodat ook zoveel mogelijk Maassluizers na afloop tevreden zijn met het resultaat. Met de informatie en wensen van bewoners moeten op deze mooie locatie in Maassluis woningen voor onder andere starters en senioren gerealiseerd worden.