Gelijke kansen voor iedereen in Maassluis

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

De gemeenteraad heeft op 5 februari 2019 nagenoeg unaniem de Beleidsvisie Integratie 'Samen naar een gedeelde toekomst!' vastgesteld. Om tot de beleidsvisie te komen heeft de gemeente gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties in de stad.

Wethouder Sjoerd Kuiper (onder meer sociale cohesie): "In de Beleidsvisie Integratie beschrijven we onze kijk op integratie en maken we concreet wat we de komende jaren op dit gebied gaan doen. Arm of rijk, oud of jong, wel of geen migratie-achtergrond, gelovig of niet-gelovig, homo of hetero, met of zonder beperking; samen vormen we Maassluis. Iedereen telt mee en iedereen mag zijn wie hij of zij is. Daarom moet iedereen in Maassluis gelijke kansen krijgen."

Gesprekken

Met de vaststelling van de Beleidsvisie Integratie in de gemeenteraad eindigt een intensief proces waarin de wethouder en beleidsmedewerkers gesprekken voerden met tientallen mensen om tot de integratievisie te komen. Gesproken werd met docenten, wijkagenten, sleutelfiguren vanuit groepen en jongeren en er was overleg bij moskeeën, een kerk, vluchtelingenwerk, een voetbalvereniging en  jongerenwerk.

Nieuwe lijn

Wethouder Sjoerd Kuiper: "Een leerzaam en inspirerend proces waardoor we de nieuwe lijn op integratie hebben bepaald: investeren in een Maassluis voor iedereen. Daarom gaan we werken aan meer perspectief op werk via onderwijs en taal. Werken aan diversiteit, meedoen en erbij horen, aan gelijke behandeling en culturele betrokkenheid en investeren in dialoog en ontmoeting. Zodat iedereen echt kan meedoen in Maassluis."

Iedereen telt

De komende jaren gaat de gemeente met inwoners en partners in de stad verder bouwen aan een Maassluis als sociale en rechtvaardige gemeente waar iedereen telt. Hierbij is de inzet van iedereen nodig: inwoners, de raad én maatschappelijke organisaties. Alleen met een integrale benadering verbetert de integratie en de sociale cohesie in Maassluis daadwerkelijk. Zo kunnen we samen naar een gedeelde toekomst.