Geld aanvragen voor een buurtinitiatief

Dit item is verlopen op 01-04-2019.

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is ook dit jaar weer op zoek naar mooie burgerinitiatieven in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Groepen inwoners kunnen een initiatief indienen.

Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die kwetsbare jongeren helpen, die iets willen doen aan de eenzaamheid van ouderen of die bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk.

Zomeractiviteiten

Het programma is al jaren een succes. Het stelt actieve burgers in staat om zonder verdere verplichtingen van een stichting of vereniging mooie dingen te realiseren in hun wijk. Zo heeft in het afgelopen jaar een groep sportieve jongens zes weken lang allerlei leuke zomeractiviteiten georganiseerd voor kinderen in de Burgemeesterswijk.

Aanvraag indienen

Tot 1 april 2019 kunnen de aanvragen worden ingediend. Het Fonds beoordeelt de aanvragen en kiest daarna wie aanmerking komt voor een donatie. Er worden maximaal vijf initiatieven geselecteerd. Op de website van het Fonds staat hoe u de aanvraag kunt doen: www.fondssv.nl.