Eerste deel geluidsscherm A20 is klaar

De bouw van het zogenoemde L-scherm, het eerste deel van het geluidsscherm langs de A20, is klaar. De afgelopen weken zijn 50 funderingspalen met een lengte van 14 meter de bodem 'ingetrild' en nu zijn ook alle kokosschermen geplaatst.

De goede samenwerking met Lely en volkstuinvereniging De Vluchtheuvel heeft er voor gezorgd dat alles volgens plan is verlopen. De bouw van het het L-vormige scherm van zo'n 170 meter lengte en 6,5 meter hoogte was 20 november 2020 klaar.

Geluid van snelweg neemt direct af

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Kokosystems uit Poeldijk en Van Schie uit Mijdrecht. Met de realisatie van het L-scherm neemt het geluid van de snelweg direct af zodat bewoners in de omgeving hiervan kunnen profiteren.

Ruimte bespaard

Wethouder Sjef Evers: "De constructieve houding van Lely heeft er voor gezorgd dat we snel aan de slag konden. Ook heeft het bouwen op hun grond ruimte bespaard, waardoor de volkstuinen zo veel als mogelijk konden worden behouden."

Grond beschikbaar stellen

Marcel Knoester van Lely vult aan. "Deze werkzaamheden hebben plaats kunnen vinden naast de bouwwerkzaamheden voor de tweede fase van onze Lely Campus. Echt leuk om te zien wat deze samenwerking oplevert, een mooi scherm waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Hopelijk gaat de omgeving snel de resultaten ondervinden van de geluidsbeperking. Namens Lely kan ik zeker zeggen dat we met alle plezier en genoegen de grond beschikbaar stellen om dat mogelijk te maken."

Rekening houden met volkstuinen

Op het volkstuincomplex moesten twee tuinders verhuizen naar een andere plek. Dit is in goed overleg met de vereniging en tuinders gegaan. Anne Langedijk, voorzitter van de vereniging geeft aan: "De impact is best groot. Niet alleen voor de tuinders die moeten verhuizen, maar ook voor de tuinders die het vrije zicht kwijtraken en nu tegen een 6,5 meter hoog scherm aankijken. Door Corona zijn we ook niet in staat geweest om een voorlichtingsbijeenkomst te houden. Dat was jammer. Het bestuur van de Vluchtheuvel is heel tevreden over hoe het hele proces is verlopen. Compliment voor de projectleiders die ervoor hebben gezorgd dat alles in goed overleg is gegaan. De lijnen waren kort, dat hebben wij als heel prettig ervaren. Ook een compliment voor Stadsbedrijf die met grote inzet en zorg de aanpassingen aan de tuinen en de verhuizing van de eigendommen hebben verzorgd."

Goede aansluiting van de schermen

Ook voor het 2e deel van het geluidsscherm (Kastanjedal-Doornenbuurt) gaan Van Schie uit Mijdrecht en Kokosystems uit Poeldijk het werk uitvoeren. Volgens wethouder Fred Voskamp was een goede aansluiting van de schermen een belangrijk uitgangspunt: "De geluidswering bij Kastanjedal en Doornenbuurt is zo’n 510 meter lang en de schermen zijn 3,5 meter hoog. De geluidsschermen (zogenoemde topschermen) worden geplaatst op de 3 meter hoge, al bestaande geluidswal. De geluidswering van totaal 6,5 meter hoogte sluit aan op het L-scherm. Het uiterlijk is hetzelfde zodat over de gehele lengte een eenduidig beeld ontstaat."

Naar verwachting in augustus 2021

Voor het 2e deel van het geluidsscherm is een uitgebreide vergunningsprocedure nodig, omdat het niet binnen het huidige bestemmingsplan past. De benodigde onderzoeken zijn afgerond en de benodigde ruimtelijke onderbouwing ligt in concept klaar. Een gedeelte van het traject ligt op het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland. Daarom wordt met deze gemeente afgestemd. Na de voorbereidende werkzaamheden en het doorlopen van de vergunningsprocedure wordt gewacht met het werk op de afloop van het broedseizoen (maart-juli). De start van de bouw wordt direct na de bouwvak 2021 verwacht.

Omgeving wordt betrokken bij ontwerp en uitvoering

Dat de geluidsschermen worden gerealiseerd is mede het resultaat van de intensieve inbreng van bewonersvertegenwoordigers, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook bij de uitvoering zullen de omwonenden nauw betrokken blijven en uitgebreid geïnformeerd worden

Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/geluidshinder.