Deel van Westlandseweg tijdelijk minder goed bereikbaar

Dit item is verlopen op 22-04-2017.

De verkeersregelinstallatie (VRI) van de verkeerslichten op de kruising Westlandseweg-Richard Hollaan-Schubertlaan wordt van 18 tot en met 21 april 2017 vervangen. Bovendien wordt de kruising van nieuw asfalt te voorzien.

Hierdoor is dit deel van de Westlandseweg tijdelijk minder goed bereikbaar.

Eén rijstrook

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren worden de afslagen Richard Hollaan en Schubertlaan afgesloten en wordt het verkeer richting Westlandseweg omgeleid. De Westlandseweg zelf blijft wel open, maar het verkeer wordt over één weghelft geleid waardoor er maar één rijstrook per richting beschikbaar is.

Doorloop bij slecht weer

Op 10 april 2017 zijn aannemer Dura Vermeer en technisch installatiebedrijf Ziut gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder de aanleg van de nieuwe bekabeling. Op dinsdag 18 april 2017 beginnen de daadwerkelijke vervanging van de installatie en de bijbehorende asfalteringswerkzaamheden. Deze duren ongeveer vier dagen en eindigen op vrijdag 21 april. Mochten de weersomstandigheden tegen zitten dan kan het werk uitlopen naar de week van 24 april.

Voorkomen van overlast

De werkzaamheden gaan mogelijk door tot in de late uren. Om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken vindt het frezen van het asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt overdag plaats.

Vragen over het werk

Bewoners die vragen hebben over de uitvoering van het werk, kunnen zich wenden tot de directievoerder/toezichthouder op het werk, de heer H.J. Don, telefoon 010-593 1787,  e-mail h.j.don@maassluis.nl of tot mevrouw M. de Keijzer, telefoon 010-593 1791, e-mail m.de.keijzer@maassluis.nl. Beiden zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.