Cultuurvisiecafé uitgesteld tot medio juni

Dit item is verlopen op 25-04-2018.

Het Cultuurvisiecafé dat maandag 16 april 2018 zou plaatsvinden in De Tweemaster in Maassluis is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in juni 2018.

Het uitstel stelt de instellingen die verhinderd waren, in staat ook een bijdrage te leveren aan het thema van de avond.

Thema

Het Cultuurvisiecafé gaat over 'De maatschappelijke rol van kunst en cultuur', een thema uit de Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde'.

Meer met cultuur in aanraking brengen

Doel van de avond is om met verschillende instellingen en verenigingen in Maassluis te brainstormen over hoe Maassluizers nog meer met cultuur in contact kunnen worden gebracht.

Voorbeelden

Er zijn Maassluizers die om wat voor reden dan ook weinig tot nooit met cultuur in aanraking komen. Tijdens de bijeenkomst worden voorbeelden gepresenteerd van projecten die samen met inwoners worden of zijn opgepakt om hen te interesseren voor cultuur.

Activiteiten bedenken

Ook bedenken de deelnemers aan het Cultuurcafé behapbare activiteiten om nog meer Maassluizers warm te maken voor cultuur.