Cultuurvisie 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde' in de inspraak

Dit item is verlopen op 20-07-2015.
Foto van beschilderde bolder

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 in concept vastgesteld. In de Cultuurvisie staan de thema’s en speerpunten voor de cultuur in Maassluis tot 2020, ook in relatie tot andere beleidsterreinen.

De Cultuurvisie Maassluis 2015-2020 met als titel 'Alles stroomt, niets blijft hetzelfde', is het resultaat van een proces waarbij inwoners van Maassluis, vertegenwoordigers van het culturele veld, gemeentelijke afdelingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw betrokken zijn geweest.

Schat aan ideeën

Veel mensen hebben hun stem laten horen, in het Weekend van de Cultuur, tijdens het Cultuurvisiecafé, via Facebook en Twitter, bij één van de speciaal daarvoor georganiseerde verdiepingssessies of in individuele gesprekken. Daarnaast is er een thema-avond voor gemeenteraadsleden over dit onderwerp gehouden en heeft er nog een aparte sessie plaatsgevonden met jongeren in InBlik. Dat heeft een enorme schat aan ideeën opgeleverd die de bouwstenen zijn geweest voor deze visie.

Hoofdthema's

De Cultuurvisie kent drie hoofdthema’s: 'Aantrekkelijk wonen, werken en leven in Maassluis', 'De Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis' en 'Cultuurparticipatie van kinderen en jongeren'. De hoofdthema’s zijn concreter gemaakt met een aantal doelstellingen. Deze richten zich onder meer op het belang van het cultureel erfgoed, het aantrekkelijker maken van de buitenruimte inclusief de toegangswegen, het betrekken van meer mensen en organisaties bij culturele activiteiten en versterking van de amateurkunst in Maassluis.

Kinderen en jongeren

Bij het stimuleren van kennismaken met en deelnemen aan cultuur bij jongeren wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen van de basisschool en jongeren in de leeftijd van 12 jaar en ouder.

Reageren

Voordat de Cultuurvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden, bestaat er voor de betrokkenen en de inwoners van Maassluis de gelegenheid om gebruik te maken van de inspraakprocedure. De inspraakperiode loopt van 20 juni tot en met 19 juli 2015. Na de inspraakperiode worden de ingekomen reacties verwerkt en zal de Cultuurvisie aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

U kunt schriftelijk reageren via: Gemeente Maassluis, afdeling Welzijn, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. U kunt ook een mail sturen naar cultuurvisie@maassluis.nl.

Foto van wethouder Van der Houwen bij de presentatie van de concept-Cultuurvisie

Download

Download de concept-Cultuurvisie: