Concept Verordening doelgroepen woningbouw 2019 ligt ter inzage

Dit item is verlopen op 09-08-2019.
Logo gemeente Maassluis

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 11 juni 2019 besloten de concept Verordening doelgroepen woningbouw 2019 vrij te geven voor inspraak.

Met ingang van 27 juni 2019 ligt de concept Verordening doelgroepen woningbouw 2019 gedurende zes weken (dus tot en met 8 augustus 2019) ter inzage in het Publiekscentrum in het stadhuis. Na deze periode wordt de concept Verordening met eventuele aanpassingen vanwege de inspraakronde, voorgelegd aan de gemeenteraad.

Betaalbaar houden

Met de Verordening doelgroepen woningbouw 2019 regelt de gemeente Maassluis het kader om via bestemmingsplannen sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen te kunnen realiseren. Het doel is via nieuwe woningbouwplannen meer betaalbare woningen te realiseren en deze voor een langere periode ook betaalbaar te houden. Daarnaast regelt de verordening (via inkomensgrenzen) de minimale prijs/kwaliteitsverhoudingen. De concept Verordening doelgroepen woningbouw 2019 is hieronder te downloaden.

Zienswijzen 

Tijdens de zes weken dat de stukken ter inzage liggen, kunnen zienswijzen tegen de concept verordening naar voren worden gebracht. Zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en gericht aan de gemeenteraad van Maassluis, via Postbus 55, 3140 AB in Maassluis of gemeente@maassluis.nl, o.v.v. verordening doelgroepen woningbouw. Zienswijzen kunnen ook mondeling naar voren worden gebracht. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Marilyn Ng-A-Tham, 010-5931870.

Recht op betaalbare woning 

"Iedere inwoner van Maassluis heeft recht op een betaalbare woning in een fijne buurt", zegt wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting). "Op basis van deze verordening heeft de gemeente nieuwe instrumenten om dit te bevorderen."

Download