CJG Maassluis vaccineert tegen meningokokken

Dit item is verlopen op 30-10-2018.

Alle jongeren geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 of hun ouder/verzorgers hebben een uitnodiging ontvangen of zullen deze nog krijgen voor een extra vaccinatie tegen meningokokken. CJG Maassluis vaccineert deze jongeren op maandagmiddag 29 oktober 2018.

De vaccinatiemiddag vindt plaats van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.45 tot 16.30 uur in Theater Koningshof aan Uiverlaan 20 in Maassluis.

Landelijke campagne

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gestart met de landelijke vaccinatiecampagne 'Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokken'. Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte.

Vaccinatieprogramma

Sinds 2002 bestaat er voor jonge kinderen rond de leeftijd van 14 maanden een landelijk vaccinatieprogramma voor type C van de meningokokkenziekte. Afgelopen voorjaar is dit vervangen door een uitgebreider vaccin (typen A, C, W en Y). Om de jongeren van nu - en hun omgeving - te beschermen, krijgen zij een uitnodiging voor een extra vaccinatie:

  • In het najaar van 2018 zijn de jongeren die zijn geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 aan de beurt.
  • In voorjaar van 2019 volgen de jongeren die zijn geboren in 2005.
  • In 2019 komen ook de jongeren die zijn geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 aan de beurt.

Meningokokkenziekte

De meningokokkenziekte is overdraagbaar van mens op mens en kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging en zelfs overlijden. Veelal komt dit voor bij gezonde jongeren. Tot 2002 kampten in Nederland jaarlijks 400 tot 600 mensen met een 'invasieve' meningokokkenziekte, waarbij de bacterie diep in het lichaam doordrong en grote schade aanrichtte.

Aantal ziektegevallen neemt toe

Na een flinke daling, neemt het aantal ziektegevallen de afgelopen jaren weer toe (100 tot 200), voornamelijk door toedoen van het type W. De kans om ziek te worden door de meningokokken W is nog heel gering. Door het vaccineren van de 14 tot 18-jarigen in het komend jaar, wordt de kans nog kleiner.

Kinderen die niet tot de doelgroep horen

Kinderen die niet tot de doelgroep horen (vervroegd) laten vaccineren is niet nodig. Wie deze kinderen toch wil laten vaccineren kan terecht bij de huisarts, het reizigersspreekuur van de GGD of een vaccinatiecentrum. Houd er rekening mee dat het vaccin niet overal goed voorradig is en dat er kosten aan verbonden zijn.

Vragen?

Kijk bij vragen over de meningokokkenziekte op www.deelditnietmetjevrienden.nl of www.rivm.nl. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Maassluis is bereikbaar via 010-2010110 of cjgmaassluis@cjgrijnmond.nl. Of kijk op centrumvoorjeugdengezin.nl/vaccinaties of www.eenprikzogepiept.nl voor een overzicht van alle vaccinatiedagen.