Bomen zijn een jaarlijkse feestdag waard

Dit item is verlopen op 03-04-2019.

Leerlingen van groep 8 van openbaar kindcentrum De Westhoek plantten woensdag 13 maart 2019, Nationale Boomfeestdag, zes grote bomen in het Vrijheidspark vlakbij de school. Het gaat om moerascipressen en vleugelnootbomen.

Wethouder Fred Voskamp kwam een kijkje nemen en de kinderen helpen. De leerlingen plaatsten bij één van de bomen ook een koker (tijdcapsule) met daarin een certificaat dat aangeeft wanneer en door wie de bomen zijn geplant.

Klimaatverandering

De kinderen hebben voorafgaand les gehad over de belangrijke rol die bomen spelen bij het tegengaan van de klimaatverandering. Bomen zuiveren de lucht onder meer door CO2 om te zetten in zuurstof, zorgen voor verkoeling en geven schaduw in de stad. Daarnaast huizen er tientallen insecten en andere dieren.

Regenwater opvangen

Bomen zorgen er ook voor dat niet al het regenwater de riolen instroomt. Een boom kan 4000 tot 8000 liter water per week opnemen. Vandaar dat bewoners in steden, ook in Maassluis, worden aangespoord om in een tuinen minder tegels en andere verharding aan te leggen.

Tegen wateroverlast

Bewoners kunnen door zelf een boom of ander groen te planten in hun tuin een bijdrage leveren aan het tegengaan van wateroverlast (en klimaatverandering). In een gebied met veel bomen komt het regenwater als 'vanzelf' terug in de lucht en stromen riolen niet snel over.

Feestje

Bomen planten is voor iedereen sowieso een feestje. Bomen zorgen voor zuurstof om van te leven, 'produceren' hout en leveren soms ook eetbare vruchten. Een boom is dus zeker een jaarlijkse feestdag waard.

Ieder kind een boom

Tijdens Nationale Boomfeestdag wordt kinderen van groep 6 (9 en 10 jaar) meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bijgebracht. Het streven van de stichting Nationale Boomfeestdag is ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten.