Bijeenkomst 'Samen doen': Het belang van samenhang én samenwerking

Dit item is verlopen op 03-03-2020.

Onder de titel 'Samen doen' vond begin februari 2020 een bijeenkomst plaats met het netwerk in het sociaal domein. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst 'Samen sterk tegen armoede' die in 2019 plaatsvond.

Wethouder Sjoerd Kuiper opende de bijeenkomst: "De gemeente streeft naar een sociale, rechtvaardige stad waar het prettig leven is. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hierin hebben wij als gemeente een rol te vervullen. Maar dat kunnen we niet alleen."

Gesprek over grote maatschappelijke vraagstukken

Met meer dan 80 betrokken professionals, vrijwilligers en organisaties is het gesprek gevoerd over grote maatschappelijke vraagstukken in Maassluis. 'Samen doen' is dan ook de titel van het beleid van gemeente Maassluis op het sociaal domein.

Ondersteuning

Een van de doelen die Maassluis nastreeft, is dat inwoners vragen op het gebied van ondersteuning zelf of met hun omgeving oppakken. Voor de kwetsbare inwoners die dat niet zelf kunnen oplossen wil de gemeente er zijn. Daarom biedt de gemeente inwoners met een hulpvraag ondersteuning via wijkteam VraagRaak. Hier kunnen inwoners terecht met hun vragen op het gebied van zorg, welzijn, financiën, wonen en sociale problematiek.

Hecht netwerk

Tijdens de bijeenkomst hebben organisaties die geregeld samenwerken, elkaar ontmoet maar er zijn ook nieuwe, minder vanzelfsprekende contacten gelegd. Door deze bijeenkomst is het netwerk van maatschappelijke organisaties nog eens extra versterkt en wordt duidelijk wat men voor elkaar en dus voor de stad kan betekenen. Dat hechte netwerk helpt te voorkomen dat Maassluizers die het (tijdelijk) niet alleen redden, tussen wal en schip terecht komen.

Hartverwarmend

De deelnemers leverden enthousiast een bijdrage aan de bijeenkomst. Wethouder Corine Bronsveld: "Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor een ander en wat er allemaal wordt gedaan om voor elkaar te zorgen." Wethouder Sjoerd Kuiper: "Het is goed om te zien dat het sociale netwerk in Maassluis sterk en betrokken is en dat organisaties graag willen samenwerken met de gemeente in het belang van de kwetsbare doelgroepen. Door samenhang én samenwerking met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers kunnen  we elkaar versterken in de aanpak van alledaagse zorgen en problemen van onze inwoners."

(Fotograaf: Annette Jansen)