Betaal uw aanslag gemeentelijke belastingen op tijd

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

Wanneer u (nog) geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven aan de gemeente Maassluis, dan vervalt op 30 april 2017 de laatste betaaldatum van uw aanslag gemeentelijke belastingen 2017 die met dagtekening 31 januari 2017 is verzonden.

Wie de belasting dan niet heeft voldaan, zal een aanmaning ontvangen. Dit betekent, dat het aanslagbedrag met kosten wordt verhoogd. U kunt voorkomen dat uw aanslag wordt verhoogd met deze invorderingskosten.

De gemeente machtigen

De gemeente Maassluis kent de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso te betalen. U machtigt de gemeente dan om in maximaal tien termijnen het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U heeft er zelf geen omkijken naar en u bent nooit te laat met betalen.

Reageren voor 30 april

Als u de gemeente nog niet heeft gemachtigd en u wilt dat alsnog doen, zorg dan dat uw machtiging voor 30 april 2017 bij de gemeente binnen is. Een machtigingsformulier kunt u via www.maassluis.nl/WOZ invullen en versturen.

Betalingsregeling

Het kan zijn dat een machtiging voor u geen optie is. U kunt dan voor 30 april 2017 een betalingsregeling aanvragen via belastingen@maassluis.nl of schriftelijk.

Kwijtschelding

Wanneer u denkt dat u op grond van uw inkomen in aanmerking kan komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing en/ of hondenbelasting, kunt u voor 30 april 2017 het formulier 'Verzoek tot kwijtschelding' ingevuld inleveren. Het formulier is verkrijgbaar bij de publieksbalie in het stadhuis of via www.maassluis.nl/WOZ.

Vragen/Inlichtingen