Beperkt verstrekken van persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Naast adresgegevens gaat het om gegevens over een huwelijk, de nationaliteit, de ouders en de kinderen. Het is beperkt mogelijk het verstrekken van deze gegevens aan andere instanties tegen te houden.

De BRP-gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstanties die daar wettelijk recht op hebben. Ook andere instanties kunnen daarvoor wettelijk door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen, zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Tegen de verstrekking van uw persoonsgegevens aan die instanties kunt u zich daarom niet verzetten.

Verzoek

Tegen de gegevensverstrekking aan andere instanties kunt u zich wel verzetten door een verzoek ‘Geheimhouding persoonsgegevens’ in te dienen. Na verwerking van uw verzoek worden geen gegevens meer verstrekt aan bijvoorbeeld organisaties met een maatschappelijk doel of belang, zoals bibliotheken, thuiszorgorganisaties of vakorganisaties.

Advocaat

Als een advocaat volgens een wettelijk voorschrift persoonsgegevens opvraagt voor het voeren van een gerechtelijke procedure, wordt een belangenafweging gemaakt. Voordat de gegevens worden verstrekt, wordt u gevraagd of u daartegen bezwaar hebt. Mocht ondanks uw bezwaar toch worden besloten om de persoonsgegevens te verstrekken, kunt u vooraf een andere ‘woonplaats’ kiezen, bijvoorbeeld bij uw eigen advocaat). Op deze manier voorkomt u dat uw adresgegevens bekend worden.

Commercieel

Aan organisaties met een commercieel doel zoals webwinkels en incassobureaus worden nooit persoonsgegevens verstrekt. Dat geldt, zonder uw toestemming, ook voor particulieren zoals familie en kennissen.

Aanvragen

  • Het beperken van het verstrekken van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u aanvragen via het product Geheimhouden persoonsgegevens. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Aanvragen kan ook door een ondertekend verzoek met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs te sturen naar Gemeente Maassluis, team Publiekszaken, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
  • Of u maakt via de website een afspraak en komt langs in het Publiekscentrum in het stadhuis. Vergeet dan niet uw geldige identiteitsbewijs mee te brengen.

Meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders voldoet zo snel mogelijk aan uw verzoek en stuurt u een schriftelijke bevestiging. De verstrekkingsbeperking (geheimhouding) geldt totdat u het zelf intrekt. Stuur voor meer informatie een e-mail naar publiekscentrum@maassluis.nl of bel naar telefoonnummer 14 010.