Afval - we halen er samen nog meer uit

Dit item is verlopen op 05-02-2020.

Hoe voorkomen we een steeds grotere afvalberg in Maassluis? Hoe zorgen we er voor dat de kosten in de toekomst de pan niet uitrijzen? Twee vragen waar antwoord op wordt gegeven met het zogenoemde 'omgekeerd inzamelen'.

De gemeenteraad heeft dit nieuwe afvalinzamelingsbeleid op 19 november 2019 goedgekeurd. 'Omgekeerd inzamelen' is een methode waarbij zo veel mogelijk grondstoffen vooraf uit het afval worden gehaald en zo weinig mogelijk restafval overblijft.

Vooraf scheiden

Vooraf scheiden van afval, dat doen vele Maassluizers al. Op meerdere plekken in Maassluis staan de bekende afvalcontainers met de octopus om plastic, groente-, fruit-, tuinafval, oud papier en karton aan te bieden. De kreet 'Haal meer uit afval' op deze bakken vertelt waarom het gaat. In ons afval zitten veel grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden om nieuwe producten van te maken.

Meer grondstoffen

En dat is ook het uitgangspunt voor het nieuwe afvalinzamelingsbeleid. Wethouder Fred Voskamp: "We kunnen nog veel meer grondstoffen uit ons afval halen dan nu. En als iedereen dat thuis al doet, levert dat een betere kwaliteit grondstoffen op. Bijvoorbeeld plastic en karton kan dan veel beter hergebruikt worden."

Afval kost geld

Het is de bedoeling dat door de jaren heen steeds minder restafval wordt aangeboden. Voor het afvoeren daarvan betalen we met elkaar steeds meer geld. De afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden is nu bijvoorbeeld 350,40 euro. Deze heffing wordt steeds duurder. Bovendien heeft de landelijke overheid bepaald dat we in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per persoon per jaar mogen aanbieden. Wat we meer aanbieden, kost dan weer extra geld.

Grondstoffen leveren geld op

Voor de grondstoffen krijgen we juist geld en het is natuurlijk ook veel beter voor het milieu. Zo kunnen we de afvalstoffenheffing in de toekomst toch betaalbaar houden.

Wat merkt u ervan?

Wat merkt u van dit nieuwe afvalstoffenbeleid? Nu het beleid goedgekeurd is, maakt de gemeente in 2020 een plan waarin staat hoe iedereen in Maassluis afval vooraf kan scheiden en aanbieden op een zo makkelijk mogelijke manier. Wethouder Voskamp: "Hierbij wordt samen met Maassluizers gekeken wat voor hun buurt de beste manier is. Voor laagbouw is dat weer anders dan voor hoogbouw. En misschien hebben bewoners niet allemaal behoefte aan eigen containers en willen zij juist centrale plekken in de buurt om grondstoffen en restafval aan te bieden. Dat staat nu nog niet vast. Daar willen we het komende jaar graag over in gesprek om te kijken of het haalbaar is om op deze wensen in te spelen."

Proefopstelling

In 2020 komt er ook een proefopstelling waarin getest wordt hoe het allemaal in de praktijk werkt. In het jaar daarna wordt dan gestart met het daadwerkelijk invoeren van de nieuwe inzamelmethode.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over afval inzamelen in Maassluis op de webpagina: www.maassluis.nl/afvalinzameling. Meer informatie over het scheiden van afval vindt u op www.afvalscheidingswijzer.nl en www.milieucentraal.nl/minder-afval.

Fotobijschrift: Moeder met kind bij een afvaleiland. Wat je doet telt! (Fotograaf Annette Jansen)

Label Wat je doet telt!