Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op 22 januari

Dit item is verlopen op 23-01-2020.
Logo van Adviesraad Samenlevingszaken

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert woensdag 22 januari 2020. De bijeenkomst is in de Koningshof aan de Uiverlaan 20 in Maassluis.

De vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Agenda

Op de agenda staat een terugblik op de adviezen over de nota’s Onderwijskansen en Geweld hoort nergens thuis. De volledige agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken: www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Deskundigenpool

De adviesraad maakt gebruik van een deskundigenpool. Dit is een soort klankbordgroep van (ervarings)deskundigen.

Inspreken

Niet-leden van de Adviesraad Samenlevingszaken kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van 'samenlevingszaken' in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.