Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op 20 juni

Dit item is verlopen op 21-06-2018.
Logo van Adviesraad Samenlevingszaken

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert woensdag 20 juni 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek 93.050.

De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Wonen met zorg voor ouderen

Op de agenda staat onder meer het concept-advies dat de Adviesraad heeft uitgebracht over de 'Behoefteraming Wonen met zorg voor ouderen 2020- 2030'.  

Agenda

De volledige agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken: www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Deskundigenpool

De adviesraad maakt gebruik van een deskundigenpool. Dit is een soort klankbordgroep van (ervarings)deskundigen.

Inspreken

Niet-leden van de Adviesraad Samenlevingszaken kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van 'samenlevingszaken' in Maassluis en idee├źn naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.