Aanslag gemeentelijke belastingen en nieuwe WOZ-waarde 2020 verzonden

Dit item is verlopen op 25-02-2020.

De gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2020 wordt per post of naar uw inbox van MijnOverheid verzonden. In deze belastingaanslag is ook de WOZ-beschikking 2020 verwerkt.

De WOZ-waarde geldt voor een periode van één jaar. Daarbij wordt uitgegaan van de verkoopwaarde van de onroerende zaak als deze op 1 januari van het jaar ervóór zou zijn verkocht. De WOZ-waarde die nu op het aanslagbiljet staat, geldt dus voor het jaar 2020 en heeft als waardepeildatum 1 januari 2019.

Lasten stijgen

Een woningeigenaar betaalt in 2020, ten opzichte van 2019, gemiddeld 2,4% meer OZB. De afvalstoffenheffing stijgt met 22%. Deze stijging is het gevolg van de fors gestegen kosten voor het inzamelen van afval. De rioolheffing stijgt met 2,3%. Dit geld is nodig voor de aanleg en het onderhoud van de riolering en de aanpak van (regen)wateroverlast en grondwaterproblemen.

Rekenvoorbeeld

Concreet betekent dit dat een eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde van 211.000 euro in 2020 88,30 euro duurder uit is dan in 2019. Een huurder betaalt 77,40 euro meer dan in 2019. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.

Lees meer

Lees meer over de aanslag gemeentelijke belastingen en de nieuwe WOZ-waarde 2020 op de Gemeente-Infopagina's over dit onderwerp die stonden afgedrukt in de Maassluise Courant/de Schakel van donderdag 30 januari 2020: