Aangepaste dienstverlening vanwege Hemelvaartsdag

Dit item is verlopen op 24-05-2020.

Vanwege Hemelvaartsdag is de dienstverlening van de gemeente Maassluis aangepast. Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 is het stadhuis gesloten.

Huisvuil

Vanwege Hemelvaartsdag wordt op donderdag 21 mei 2020 geen huisvuil opgehaald. De minicontainers die op 21 mei 2020 zouden worden geleegd, worden nu op vrijdag 22 mei 2020 geleegd.

Voor de inwoners van Maassluis die in een wijk wonen waar ondergrondse containers staan, hebben de feestdagen geen consequenties voor het aanbieden van huisvuil.

VraagRaak

Ook wijkteam VraagRaak aan Haydnlaan 3 is op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 gesloten. Wel kunt u terecht voor informatie op de website www.vraagraakmaassluis.nl.

Melding openbare ruimte

Wilt u tijdens de feestdagen iets melden dat niet in orde is in de openbare ruimte? Gebruik het formulier op de gemeentewebsite www.maassluis.nl/meldingen of in de Maassluis app. Dreigt er gevaar voor de omgeving? Bel 0900-8844. Bij acuut gevaar voor personen en goederen kunt u 112 bellen.

Lees ook: