A20 nog een weekeinde afgesloten voor werkzaamheden

Dit item is verlopen op 13-11-2018.

De A20 tussen Maassluis en Kethelplein (in de richting van Rotterdam) is van vrijdag 9 november 21.00 uur tot maandag 12 november 2018 5.00 uur afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit heeft forse impact op weggebruikers en bewoners in dit gebied en dus ook voor Maassluizers.

Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenbergverbinding is de A20 voor groot onderhoud de eerste twee weekeinden van november 2018 afgesloten tussen Maassluis en het Kethelplein.

Omleidingsroutes

Verkeer wordt met borden langs de weg omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers gebruik te maken van deze omleidingsroutes om de verkeershinder zoveel als mogelijk te beperken. Lokaal worden, waar nodig, verkeersregelaars ingezet.

Extra reistijd

Weggebruikers moeten tijdens de afsluitingen rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 30 minuten. Het advies aan weggebruikers is om de auto niet te gebruiken als het niet noodzakelijk is.

Sluipverkeer

Er worden maatregelen getroffen om sluipverkeer tegen te gaan. Zo zijn de Broekpolderweg en de Zuidbuurt alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Werkzaamheden

Tijdens de weekendafsluitingen worden herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd, een werkuitrit aangelegd, een vangrail geplaatst en bomen verwijderd. De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Waar mogelijk worden de werkzaamheden die geluidshinder veroorzaken overdag uitgevoerd.

Blankenburgverbinding

Bouwconsortium BAAK legt in opdracht van Rijkswaterstaat de Blankenburgverbinding aan. De nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Hiervoor worden twee knooppunten aangelegd, een landtunnel en een tunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 bij Vlaardingen verbreed en worden op de A15 rijstroken aangepast.

Meer informatie

Hieronder kunt u een factsheet downloaden over de weekendafsluitingen. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en het project op www.blankenburgverbinding.nl.