Veelgestelde vragen en antwoorden voor ondernemers en zzp'ers

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus acute financiële problemen hebben, kunnen de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Zie ook www.stroomopwaarts.nl/corona.

Actuele informatie voor ondernemers en zzp'ers is ook te vinden op de website van het RBZ in Rotterdam. Maar voor de regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) moeten ondernemers en zzp'ers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zich dus wenden tot Stroomopwaarts. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u veelgestelde vragen en antwoorden voor werkgevers en ondernemers en over de financiële maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. Zie ook Informatie voor ondernemers en bedrijven over het coronavirus.

Kan ik als ondernemer uitstel krijgen van lokale lasten?

Ja, de gemeente de volgende mogelijkheden:

  • Bedrijven kunnen de betaling van de belasting spreiden door de gemeente te machtigen om de belasting in maximaal 10 maandelijkse termijnen te incasseren. Het betalen van de termijnen start vanaf het moment van de aanvraag.
  • Bedrijven die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen of uitstel van betaling aanvragen. Uitstel van betaling wordt verstrekt tot 1 oktober 2020. Wie uitstel van betaling wil, kan het digitale formulier invullen bij het product Belastingen, betalingsregeling.. Rond 1 oktober 2020 bekijkt het college van B en W of de uitstelregeling wordt verlengd.

Als u een verzoek tot uitstel van betaling of kwijtschelding indient, kan de gemeente u per telefoon of e-mail om meer informatie vragen.

Waar kan ik terecht als ondernemer of zzp'er in financiële nood?

Maassluise ondernemers in financiële nood door de coronamaatregelen kunnen terecht bij Stroomopwaarts. Zij kunnen versneld een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier.

Waar kan ik een aanvraag doen voor de Tozo-regeling of hierover meer informatie krijgen?

Zelfstandig ondernemers (ook zzp'ers) uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die door het coronavirus acute financiële problemen hebben, kunnen de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen. Kijk op www.stroomopwaarts.nl/tozo voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Zie ook www.stroomopwaarts.nl/corona.

> Lees de veelgestelde vragen en antwoorden

Actuele informatie over het virus vindt u op de websites van:

het RIVM,
GGD Rotterdam-Rijnmond en
de Rijksoverheid.

Ook is er een landelijk informatienummer:
0800-1351 (van 8.00 tot 22.00 uur)


Inwoners die wel wat hulp kunnen gebruiken of iets voor een ander willen doen, kunnen elkaar vinden via de website www.prikbordmaassluis.nl/samenzijnwijmaassluis.