Stadsbedrijf blijft het afval inzamelen, milieustraat op afspraak open

Ook nu er verscherpte maatregelen gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft Stadsbedrijf het afval in Maassluis inzamelen.

Stadsbedrijf haalt huisvuil volgens het normale schema op. Omdat noodgedwongen gewerkt wordt met een minimale bezetting, kan het voorkomen dat minicontainers niet op de geplande dag worden geleegd. Laat de minicontainers dan buiten staan, zij worden zo snel mogelijk alsnog geleegd.

Milieustraat op afspraak open

De milieustraat aan Heldringstraat 6 in Maassluis is weer open. Als u grofvuil wilt brengen, moet u vooraf een afspraak maken. Lees meer op Milieustraat.

Grofvuil aanbieden beperkt mogelijk

Het is ook beperkt mogelijk om op digitale afspraak grofvuil te laten ophalen. Het dringende verzoek is om met terughoudendheid gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bied grofvuil alleen aan als het echt nodig is! Bewaar deze spullen anders nog even thuis.

Kringloopwinkel

Bij verhuizingen kunt u ook spullen aanbieden bij een kringloopwinkel. Kijk voor die mogelijkheid op de website van de betreffende kringloopwinkel.

Meldingen

Medewerkers van Stadsbedrijf zijn dagelijks in de stad aanwezig om gevaarlijke situaties op de weg of in het groen op te lossen. Bijvoorbeeld als losliggende/omhoog staande tegels worden gemeld bij de gemeente of takken uit een boom dreigen te vallen. Deze medewerkers worden ook ingezet om zwerfafval tegen te gaan. Problemen met het riool worden eveneens met prioriteit aangepakt.

Houd afstand!

Stadsbedrijf probeert ondanks de coronamaatregelen Maassluis zo goed mogelijk schoon te houden. Daarbij doen wij op de inwoners van Maassluis ook een dringend beroep om afstand (minimaal 1,5 meter) te houden van de medewerkers van Stadsbedrijf. Dit voor de gezondheid van onze medewerkers maar ook voor uzelf en andere Maassluizers. Samen houden we de stad gezond, schoon, heel en veilig.

Iets melden?

> Lees de veelgestelde vragen en antwoorden

Actuele informatie over het virus vindt u op de websites van:

het RIVM,
GGD Rotterdam-Rijnmond en
de Rijksoverheid.

Ook is er een landelijk informatienummer:
0800-1351 (van 8.00 tot 22.00 uur)


Inwoners die wel wat hulp kunnen gebruiken of iets voor een ander willen doen, kunnen elkaar vinden via de website www.prikbordmaassluis.nl/samenzijnwijmaassluis.